Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorsprogram och ämnen på forskarnivå

Nedan finns en lista med KTH:s doktorsprogram, ämnen på forskarnivå och ansvarig skola.

Skola Doktorsprogram Ämne

Studieplaner för ämne på forskarnivå ABE

Arkitektur (pdf 195 kB) Arkitektur (pdf 296 kB)
- Byggvetenskap (pdf 195 kB) Byggvetenskap (pdf 316 kB)
- Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö (pdf 208 kB) Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (pdf 299 kB)
- - Filosofi (pdf 289 kB)
- Geodesi och geoinformatik (under avveckling) Geodesi och geoinformatik (pdf 126 kB)
- Hållbarhetsstudier (pdf 311 kB) Hållbarhetsstudier (pdf 311 kB)
- - Miljöteknik (pdf 324 kB)
- - Industriell ekologi (pdf 344 kB)
- Mark- och vattenteknik (under avveckling) Mark- och vattenteknik (pdf 94 kB)
- Planering och beslutsanalys (pdf 210 kB) Planering och beslutsanalys (pdf 161 kB)
- Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik Företagsekonomi (pdf 105 kB)
- - Fastigheter och byggande (pdf 107 kB)
- Samhällsplanering (pdf 174 kB) Samhällsplanering (pdf 313 kB)
- Transportvetenskap (pdf 203 kB) Transportvetenskap (pdf 419 kB)

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Datalogi (pdf 97 kB) Datalogi (pdf 318 kB)
- - Tal- och musikkommunikation (pdf 280 kB)
- Medierad kommunikation (pdf 173 kB) Medieteknik (pdf 284 kB)
- - Människa och datorinteraktion (pdf 274 kB)
- Elektro- och systemteknik (pdf 184 kB) Elektro- och systemteknik (pdf 255 kB)
- Informations- och kommunikationsteknik (pdf 155 kB) Informations- och kommunikationsteknik (pdf 287 kB)

Industriell teknik och management (ITM)

Energi- och miljösystem (pdf 256 kB) Energiteknik (pdf 203 kB)
- Industriell ekonomi och organisation (pdf 155 kB) Industriell ekonomi och organisation (pdf 364 kB)
- - Nationalekonomi (pdf 297 kB)
- Industriell produktion (pdf 64 kB) Industriell produktion (pdf 232 kB)
- Maskinkonstruktion (pdf 111 kB) Maskinkonstruktion (pdf 274 kB)
- Teknisk materialvetenskap (pdf 233 kB) Teknisk materialvetenskap (pdf 132 kB)
- Utbildnings- och kommunikationsvetenskapliga studier (pdf 202 kB) Teknik och lärande (pdf 264 kB)

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Bioteknologi (pdf 167 kB) Bioteknologi (pdf 274 kB)
- Teoretisk kemi och biologi Teoretisk kemi och biologi (pdf 310 kB)
- Kemivetenskap (pdf 180 kB) Kemi (pdf 233 kB)
- - Kemiteknik (pdf 234 kB)
- - Fiber- och polymervetenskap (pdf 234 kB)
- Teknik och hälsa (pdf 183 kB) Teknik och hälsa (pdf 241 kB)
- Medicinsk teknologi (m KI) Medicinsk teknologi

Teknikvetenskap (SCI)

Flyg- och rymdteknologi ersätts av

Farkost- och flygteknik (pdf 165 kB)  (28-11-2023)

Flyg- och rymdteknik (pdf 256 kB)
- Fysik (pdf 166 kB) Fysik (pdf 314 kB)
- Tillämpad fysik (pdf 165 kB) Tillämpad Fysik (pdf 336 kB)
- - Biologisk fysik (pdf 309 kB)
-

Farkostteknik ersätts av

Farkost- och flygteknik (pdf 165 kB) (28-11-2023)

Farkostteknik (pdf 282 kB)
- Hållfasthetslära (pdf 185 kB) Hållfasthetslära (pdf 321 kB)
- Matematik (pdf 175 kB) Matematik (pdf 313 kB)
- Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (pdf 169 kB) Tillämpad matematik och beräkningsmatematik (pdf 356 kB)
- Teknisk mekanik (pdf 197 kB) Teknisk mekanik (pdf 344 kB)