Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurser och profiler, Industriell teknik 180 hp

Denna treåriga högskoleingenjörsutbildning inleds med ett gemensamt år som ger dig grundläggande ingenjörskunskaper. Under det andra året läser du först kurser inom industriell teknik som är gemensamma för hela programmet, för att sedan fördjupa dig inom en av utbildningens fyra profiler: Hållbar produktion, Industriell driftsäkerhet, Klimatsmart energiförsörjning eller Material för cirkulära flöden. Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs.

Årskurs 1

Under årskurs 1 läser du inledande kurser som ger dig perspektiv på teknik och ingenjörsrollen. Du lär dig grunderna i projektarbetsmetodik, gruppdynamik, presentationsteknik och läser teknikkurser som är centrala för utbildningen. I en avslutande projektkurs får du tillämpa kunskaper och färdigheter som du lärt dig under året.

Kurslista årskurs 1 (Kurs- och programkatalog)

Årskurs 2 och 3 – Fördjupning med vald profil

Efter ungefär halva utbildningen fördjupar du dig i en av de fyra profilerna. Innan dess kommer du att ha läst gemensamma kurser inom dessa ämnen, och har då möjlighet att känna efter vilken profil som passar dig bäst. Inom samtliga profiler varvas teori med praktik för att ge dig bred kompetens, baserad både på den senaste forskningen och industriell tillämpning inom området.

Instrimiljö

Hållbar produktion

Hållbar produktion innebär att lära sig att driva en produktionsanläggning på ett sätt som är hållbart för både människor, ekonomi och miljö. I fokus är resurseffektivivet och att producera produkter som uppfyller kraven på kvalitet och cirkuläritet.

Två ingenjörer i industrimiljö.

Industriell driftsäkerhet

Att arbeta med industriell driftsäkerhet innebär att övervaka och säkerställa kvaliteten inom produktionen med hållbarhet och resurseffektivitet i fokus. Inom profilen studerar du allt ifrån mekanik och avancerad teknik till riskanalys och databearbetning.

Engineers

Klimatsmart energiförsörjning

Klimatsmart energiförsörjning innebär att lära sig principer för cirkulär ekonomi och hållbarhet, och att lära sig att tillämpa dem för att förse hela samhället med el, värme/kyla och drivmedel.

Ingenjörer i materiallabb

Material för cirkulära flöden

Inom profilen Material för cirkulära flöden lär du dig varför material har olika egenskaper, hur man väljer de bästa materialen för olika användningsområden och hur material återvinns.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:KTH:s studentrekrytering
Tillhör: Utbildning
Senast ändrad: 2024-03-05