Till innehåll på sidan

Skräddarsydd utbildning för företag och individ

KTH erbjuder skräddarsydd utbildning inom många olika områden.

KTH Campus

KTH Leancentrum

På KTH Leancentrum erbjuder vi uppdragsutbildningar, nätverk och kvalificerad coaching inom Lean affärsutveckling för både näringslivet och offentlig sektor.

KTH Executive School

KTH erbjuder kurser speciellt anpassade att ubilda och utveckla chefer eller deltagare som finns på beslutsmässiga positioner i företag. Mer om detta kan du läsa under KTH Executive School .

Skräddarsydd och öppen utbildning för företag och organisationer

Vi erbjuder skräddarsydd forskningsbaserad utbildning inom teknik, affärsutveckling och operativt ledarskap för företag och organisationer som syftar till att utveckla affärsmannaskapet och möta dagens och morgondagens utmaningar.

Utbildningarna vänder sig till kvalificerade medarbetare främst inom de företag och organisationer som vill förstärka kompetensen inom specifik ämneskunskap, tillämpad teknik och utveckla ett mer kundorienterat affärsmannaskap inom ramen för den egna teknikkontexten.

För att på bästa sätt möta våra kunders utbildningsbehov genomför vi både skräddarsydda kundanpassade utbildningar och öppna utbildningar i form av kortare kurser och större program.

Kontakt

För frågor som rör specifika utbildningsprogram eller ämnen var vänlig kontakta ansvarig på respektive skola:

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Industriell teknik och managament (ITM)

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Teknikvetenskap (SCI)