Till innehåll på sidan

Välfärdselement: Ny utställning om miljonprogrammet i Tensta

Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext (Foto: Jean-Baptiste Berenger)
Publicerad 2017-11-30

Erik Stenberg, arkitekt och lektor hos KTH Arkitektur, har studerat miljonprogrammets historia i många år. Nu har han och Helena Westerlind (Doktorand, KTH Arkitektur) tillsammans med tre arkitekter och formgivare från Chile tagit fram en ny utställning i Tensta konsthall. Utställningen står i konsthallens entré och pågår t.o.m 14 januari 2018.

Foto: Jean-Baptiste Berenger

Den pågående utställningen Välfärdselement: Svenska miljonprogrammets byggsystem i en internationell kontext berör bl.a. hur miljonprogrammet förhållit sig till politik, hållbarhet och segregation. Frågor som är högaktuella nu när samhället återigen står inför en tryckande bostadskris och omfattande produktion av bostäder. Utställnigen består både av arkitektoniska modeller och arkivmaterial.

Tre av de svenska prefabricerade betongpanelsystem – en sorts gigantiska legobitar – som användes under miljonprogrammet lyfts fram och analyseras av Erik Stenberg och Helena Westerlind. I utställningen ingår också arkitekterna och formgivarna Pedro Alonsos, José Hernández och Hugo Palmorolas (Santiago) forskning kring hur system för prefabricerade betongpanelelement utvecklades under 1950-talet i Frankrike för att sedan säljas vidare till länder med helt andra levnads- och produktionsförhållanden.

Forskning kring och rekonstruktion av de byggsystem som visas har utförts i samarbete med studenter vid KTH Arkitektur och School of Architecture vid Universidad Católica de Chile.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2017-11-30