Brandmotstånd i betong

Robert Jansson disputerade den 20 september med avhandlingen "Fire Spalling of Concrete - Theoretical and Experimental Studies".

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag var inblandad i några forskningsprojekt inom området vilket gjorde mig intresserad. I dessa projekt utförde vi brandprovningar här på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut vilket visade den låga kunskapsnivån. Därför satsade vi på att få igång mitt industridoktorandprojekt.   

Vad handlar avhandlingen om?

Avhandlingen handlar om brandspjälkning av betong. Det är ett fenomen som när det händer ibland leder till kraftigt reducerat brandmotstånd hos betongkonstruktioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är att jag tydligt visat att provkroppens utformning har en mycket stor inverkan på resultatet när det gäller att utvärdera risken för och mängden av brandspjälkning experimentellt. I avhandlingen presenteras också en ny teori kring anledningen till brandspjälkning som passar bättre till de observationer som gjorts.

Vad överraskade dig?

Jag blev mycket överraskad av ämnets komplexitet vilket inkluderar svårigheterna att mäta relevanta egenskaper för att kunna modellera fenomenet.

Vem har nytta av dina resultat?

Beslutsfattare inklusive de som reviderar branddelen av Eurokoden för betong. Avhandlingen sätter också fokus på att gamla tumregler kring betongs brandmotstånd inte gäller modern tät betong. Speciella åtgärder, som att tillsätta polypropylenfibrer till betongmixen, kan behövas för att tät betong inte ska spjälka sönder vid brand.

 
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19