Carin Sjöstedt

Carin Sjöstedt disputerade den 5 oktober 2012 med avhandlingen "Iron and aluminium speciation in Swedish freshwaters".

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag läste vattenkemi på grundnivå och gjorde mitt exjobb på Stockholms Universitet inom samma ämne, och jag tyckte det var intressant. Miljöfrågor och vatten har alltid intresserat mig.

Vad handlar avhandlingen om?

Metaller kan befinna sig i olika former i naturliga vatten, vilka inverkar på deras biotillgänglighet, giftighet och transport. Min avhandling handlar om hur man kan modellera metallers olika former för riskbedömning. Järn och aluminium är två viktiga ämnen som styr andra metallers biotillgänglighet, därför har jag fokuserat på dem och analyserat järns kemi i detalj i svenska sjöar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att järn binder starkt till organiskt material och jag har även beskrivit hur bindningen ser ut. Utifrån dessa och mina andra resultat har en geokemisk modell förbättrats och testats. Den fungerade bra för modellering av pH, biotillgängligt aluminium, samt flera andra giftiga metaller. Modellering av kalkavslut i de 3 000 kalkade sjöarna i Sverige visade att 30 % av dessa skulle kunna sluta kalkas.

Vad överraskade dig?

En sak som förvånade mig var att så många sjöar kan sluta kalkas.

Vem har nytta av dina resultat?

Svenska staten, eftersom vi kan minska och sluta kalka i en stor andel av de svenska sjöarna, vilket sparar skattepengar. Riskbedömare av förorenade vatten som kan använda vår modell för att bättre kunna förutsäga hur mycket av en metall som är biotillgänglig.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-19