Till innehåll på sidan

David Nilsson ny styrelseledamot hos WaterAid Sverige

Publicerad 2021-06-16

I juni tillträder David Nilsson, do­cent och centrumföreståndare för KTH Vat­ten­cen­trum, som ledamot i WaterAid Sveriges styrelse. David Nils­son har ar­be­tat med vat­ten­frå­gor och global håll­bar utveck­ling i mer än 25 år.

- Un­der åren har jag sett att Wa­t­erAid ar­be­tar på ett bra sätt för att främja al­las till­gång till vat­ten, san­itet och hy­gien. Det är både ac­tion-ori­en­terat och långsik­tigt. Nu får jag möj­lighet att vara med på den re­san vilket jag ty­cker är väldigt kul.

Läs mer på WaterAid Sveriges hemsida: Tre tunga namn till Wa­t­erAids styrelse

Kontakt

Mer information

WaterAid  är en internationell organisation med visionen om en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAid arbetar idag i 27 länder världen över med konkret bistånd och påverkansarbete. Sedan starten 1981 har 21 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

KTH Vattencentrum (WaterCentre@KTH)  är en plattform för innovation och tvärvetenskapligt samarbete över vetenskapliga och organisatoriska gränser. Centrumet startade i februari 2017 med finansiering från KTH i samverkan med Stockholms Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholm Environment Institute (SEI).

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-06-16