Till innehåll på sidan

Ljuset tjänar konsten på Nobel Week Lights

Within and Against artwork
Publicerad 2022-11-30

Ta en kvällspromenad och upplev Stockholms årliga ljussfest Nobel Week Lights mellan 3 och 11 december. Du kan bland annat ta del av två verk där KTH medverkar på olika sätt.

KTH syns i festivalens program både med konstnären och forskaren Ludvig Elblaus installation i Reaktorshallen, ​​​​​​​The Tale of the Great Computing Machine ​​​​​​​, och med ett antal ljusinstallationer längs med Serafimerstranden där sex masterstudenter på Architectural Lighting Design medverkar i gruppen bakom verken Within and Against ​​​​​​​.

Ett samarbete med Konstfack och curating på Stockholms universitet

- Verken bygger på idé och koncept av studenter från Konstfack i samarbete med curating-programmet på Stockholms universitet. Vårt jobb är att bistå med tekniskt stöd och genomförande, berättar Diana Andrea Niño Bogoya, en av masterstudenterna.

Genom Nobel Week Lights  ​​​​​​​får både internationella och lokala konstnärer och designers möjlighet att skapa storskaliga publika ljuskonstverk som uppmuntrar till nya insikter om Nobelpristagares forskning, liv och upptäckter. 

Med inspiration från Nobelpristagare som utmanat status quo

Den här gruppens verk, Within and Against, hämtar inspiration från Nobelpristagare som tagit ett radikalt kliv ut i det okända och utmanat status quo. Genom både befintliga och nya armaturer vill verken belysa strukturer, gamla såväl som nya, och hur de samspelar för att skapa en innovativ framtid.

- Within and Against genomsyras av en experimentell karaktär, men det är inte ljuset som spelar huvudrollen här, utan ljuset ska förstärka den konstnärliga idén. Det är spännande att jobba med ljus för att berätta något, men det är svårt att kommunicera en idé med enbart ljus. Så i det här fallet kan vi säga att ljuset tjänar konsten, säger David Santiago Pulla Alvarado, an annan av de medverkande studenterna.

Utmaningar när konstnärlig process möter mer linjärt sätt att arbeta

För masterstudenterna har projektet inneburit ett nytt sätt att gå in i ett projekt.

- Oftast arbetar vi utifrån ett koncept eller från behov i ett projekt, här är ingången i stället konstnärlig. Och det har också varit det mest utmanande i projektet, samspelet med konstnärerna som har en helt annan process än vi. Vi är vana vid att arbeta efter en standard och ett linjärt sätt att jobba.

En annan utmaning har varit att hjälpa konststudenterna att begränsa projektet och självklart allt tekniskt som ska fungera i bakgrunden.

- Men sammantaget är det en bra förberedelse för yrkeslivet för oss. Det blir en övning i att tjäna ett syfte fast vi inte var en del av den ursprungliga idén. Man lär sig att anpassa sin kunskap, avslutar David Santiago Pulla Alvarado.

Karta till veckans alla installationer 

Nobel Week Lights pågår 3-11 december. Upplev alla installationer under en kvällspromenad i veckan genom att följa kartan. Till kartan. ​​​​​​​

Medverkande masterstudenter från KTH är Carolina Borgia, David Santiago Pulla Alvarado, Diana Andrea Niño Bogoya, Evdoxia Iro Gkolompia, Ishita Madan och Maria Eleni Zapounidi.

Text: Sofia Hulting

Det här är den 39 artikeln i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnads artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här:

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-11-30