Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

STRC 2023 samlade transportforskare från hela Sverige

två män står framför en grupp av personer
Johan Olstam, VTI & Erik Jenelius, KTH. Foto: Albania Nissan, KTH
Publicerad 2023-10-19

​​​​​​​Sedan 2012 har konferensen Swedish Transport Research Conference (STRC) varit en årligen återkommande mötesplats för transportforskare från hela Sverige, där deltagarna fått inblick i pågående forskning och kunnat stärka sina professionella och sociala nätverk. KTH stod bakom den allra första upplagan och därefter har arrangörskapet roterat mellan olika lärosäten. I år blev det tredje gången gillt när universitetet stod värd för fler än 120 deltagare under två välfyllda dagar, 16 och 17 oktober.

Elektrifiering, minskat bilberoende och sårbarhet i fokus

Årets konferens hade bland annat fokus på aktuella utmaningar och omställningar som transportsystemet går igenom, som elektrifiering och minskat bilberoende. Erik Jenelius, ordförande för organisatörskommittén lyfter särskilt fram en programpunkt: ”Vi hade ett inledande panelsamtal på temat ’transportforskning i sårbara och omvälvande tider’, där bland andra Camilla Eriksson, senior forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut och Thomas Ekström, lektor på Försvarshögskolan, bidrog med värdefulla nya perspektiv på transportsystemets resiliens mot olika typer av hot och påfrestningar.”

Deltagarna är framför allt forskare och forskarstuderande från svenska universitet och forskningsinstitut med intresse för transportfrågor. Konferensen lockar också deltagare från kommuner, myndigheter och företag.

personer som lyssnar på en presentation
Konferensdeltagare under inledningssessionen. Fotograf: Zhenliang Ma

Värdefull inblick i den svenska forskningsfronten

Johan Olstam, forskare vid VTI, presenterade aktuell forskning i tre av konferensens sessioner. Han ser ett stort värde både i att sprida VTI:s forskning till övriga akademiska parter i Sverige men också i att inhämta kunskap om forskningen som sker vid Sveriges lärosäten. ”Även om vi forskare deltar och presenterar på internationella konferenser är forskare verksamma i Sverige inte alltid med på samma konferenser och vi har inte möjlighet att åka på alla konferenser, så det är kul och bra att kunna få en uppdatering av vad som sker inom den svenska forskningsfronten på området. VTI har också varit medarrangör flera gånger”

människor diskuterar och dricker kaffe
Diskussioner under kaffepaus Foto: Zhenliang Ma

Mötesplats för juniora forskare, skyltfönster för KTH och Transportplattformen

Efter ett drygt decennium är det tydligt att konferensen är särskilt viktig för forskare i början av karriären: ”Det är en möjlighet att knyta kontaktnät utanför sin egen forskningsgrupp, bli medvetna om intressant pågående forskning, och inspirera till nya idéer och samarbeten.”, berättar Erik Jenelius. För egen del är jag lite extra nöjd med att vi kunnat visa upp bredden i den transportforskning som bedrivs vid KTH och Transportplattformen. De deltagande forskarna från KTH kom från många olika delar av universitetet.

Nästa års konferens kommer att arrangeras gemensamt av Göteborgs universitet och Chalmers. Övriga lärosäten som turas om att arrangerara STRC är Linköpings, Lunds, Malmö och Karlstads universitet.

STRC 2023

KTH Transportplattformen

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2023-10-19