Till innehåll på sidan

Handlingsplan mot sexuella brott i kollektivtrafiken

KTH-professorn Vania Ceccato har en handlingsplan om tio punkter för att komma tillrätta med sexuella brott i kollektivtrafiken.

NYHET

Publicerad 2019-09-24

Hallå där, Vania Ceccato, professor vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH. Du är med och arrangerar konferensen "Trygghet på väg" på KTH den fjärde oktober. Vad handlar den om och vilka borde komma och lära sig mer?

– Konferensen handlar om trygghet i kollektivtrafiken i allmänhet med flera olika intressanta aspekter i programmet. En höjdpunkt är att vi presenterar resultaten av en studie om sexuella brott bland universitetsstudenter i 18 städer i världen. Det finns också flera andra intressanta aspekter av mobilitet och säkerhet som vi kommer att ta upp, som till exempel hela resans perspektiv på trygghet (trygghet från dörr till dörr) och prevention av brott och suicid i spårbunden transportmiljö som tåg och tunnelbana.

Berätta mer om den där studien om sexuella brott bland universitetsstudenter. Det är en rad städer som representeras, bland andra Mexiko City, Paris, Bogota, Los Angeles men även Stockholm och Huddinge.

– Denna rapport summerar resultaten från en enkätstudie av 1 431 studenter från två universitet i Storstockholm om trygghet i kollektivtrafiken. Vårt urval består av 1 122 KTH-studenter (43 procent av respondenterna är kvinnor och 52 procent män) och 309 studenter från Södertörn högskola i Huddinge (75 procent kvinnor och 21 procent män). Det finns mycket att berätta, men som exempel kan sägas att 30 procent av kvinnorna i Huddinge hade blivit utsatta för stalking och 27 procent för olämplig beröring.

Majoriteten bland studenterna på Södertörn högskola känner att de måste vidta försiktighetsåtgärder när de ska resa med spårbunden trafik. Detta torde påverka studenternas möjlighet att röra sig fritt, eller?

– Viktimisering och rädsla påverkar resenärernas mobilitet. Bland studenterna i Huddinge är det över hälften, 53 procent och i Stockholm något lägre, 36 procent, som känner att de måste vidta försiktighetsåtgärder när de ska resa med tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn. Kvinnor vidtar i högre utsträckning än män försiktighetsåtgärder, 58 procent i Huddinge och 50 procent i Stockholm jämfört med 18 procent respektive 24 procent av männen. Medan män oftast vill visa att de kan försvara sig - via sina försiktighetsåtgärder - vill kvinnorna se till att de är sedda om något händer.

Har du någon hypotes om hur man kan komma tillrätta med de här problemen i kollektivtrafiken?

– Absolut. Men jag har inte en hypotes, jag har en handlingsplan om tio punkter för Storstockholm. Vissa förslag är kortsiktiga, andra sträcker sig över en längre tidsperiod och är kopplade till FN:s globala mål, UN-2015.

Konferensen Trygghet på väg arrangeras av det nationella nätverket Säkraplatser fredagen den fjärde oktober mellan 09:00 och 17:00 i D2, Lindstedtsvägen 5, KTH:s centrala campus i Stockholm. Vania Ceccatos handlingsplan kommer presenteras och allt annat du behöver veta angående konferensen hittar du här .

Text: Peter Ardell

För mer information och anmälan, kontakta Vania Ceccato på 08 - 790 86 25 eller vania.ceccato@abe.kth.se.