Möt personerna som utmärker sig på KTH

Sett och hört

Publicerad 2019-04-11

Vem har fått en utmärkelse för sin forskning eller fått ett intressant uppdrag? Vilka framgångsrika studentprojekt pågår inom KTH som förtjänar extra uppmärksamhet? Under vinjetten Sett och Hört finner du ett urval av KTH-nyheter i korthet.

Global Change Award gör mode mer hållbart

Grundarna till circular.fashion vann 300 000 euro och ett ettårigt acceleratorprogram med KTH Innovation.

Varje modeplagg förses med en digital id-märkning. Genom märkningen får kunden tillgång till de bästa möjligheterna för vidareanvändning eller återvinning när de är klara med sitt specifika plagg.

Bakom innovationen står nystartade företaget circular.fashion, som just vann 300 000 euro i Global Change Award. Totalt får fem vinnare dela på en miljon euro och en plats i ett ettårigt acceleratorprogram som KTH Innovation är med och driver.

Global Change Award är modeindustrins största innovationstävling. I år fick man in 6 640 bidrag från 182 länder. Bakom Global Change Award står H&M Foundation, tillsammans med sina partners KTH och Accenture.

Prisad för framställning av biopolymerer

Per-Olof Syrén

Per-Olof Syrén, docent vid KTH och Science for Life Laboratory har tilldelats 2019 års Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond. Per-Olof Syrén prisas för att ha introducerat ett unikt angreppssätt för framställning av biopolymerer från skogsindustrins biströmmar.

Av Per-Olof Syréns forskning framgår att det är möjligt, att från skogsråvara, ta fram en ersättare till plastkemikalien kaprolakton.

Forskningsfältet som Per-Olof Syrén introducerat heter Retrobiosyntes och har förutsättningar att ersätta många av dagens fossilbaserade processer och produkter.

Se Per-Olof Syréns profil på KTH

Pedagogiken vinner i längden

Albania Nissan

Albania Nissan, universitetslektor på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad har fått Nordiskt vägforums (NVF) pedagogiska pris 2019. Hon undervisar inom trafikteknik och är verksam vid avdelningen för transportledning.

Priset tilldelas Albania Nissan för hennes starka engagemang för sakområdet och för att ha utvecklat kvaliteten i undervisningen genom sitt arbete som inriktningsansvarig.

Hon är projektledare för KTH:s samarbete med Pharos Universitet i Alexandria, Egypten och medlem i Nordic Traffic Safety Academy och ITS-EduNet, European Network for training and education in ITS (Intelligent Transport Systems).

Se Albania Nissans profil på KTH

Medalj för framstående artikel

Johan Silfwerbrand

Johan Silfwerbrand, professor i betongbyggnad vid Institutionen för byggvetenskap på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, har tilldelats The Wason Medal for Most Meritorious Paper 2019 av American Concrete Institute (ACI).

Priset får han för sin artikel ”Bonded Concrete Overlays” (Concrete International, maj 2017, s. 31-36) med motiveringen “For the summary of Swedish research on the repair of concrete pavements, bridge decks, and industrial floors.”

American Concrete Institute är den största internationella organisationen inom betongområdet. ACI ger ut journalerna Concrete International, ACI Materials Journal och ACI Structural Journal.

Johan Silfwerbrands profil på KTH

Samarbete för långsiktig kompetensförsörjning

KTH:s ledning har tillsammans med ledningen för Oskarshamns kommun signerat en plan för fortsatt samarbete inom kompetensförsörjning, forskning och regional näringslivsutveckling.

Fokus för det förnyade samarbetet är på ännubredareförankring i det regionala näringslivet. Syftet är att etablera nya områden för FoU samverkan tillsammans med både privata och offentliga aktörer i regionen.

Ett mål med samarbetet är att säkra långsiktig kompetensförsörjning till industri, näringsliv och offentlig sektor i Oskarshamn och i grannkommunerna.

”För KTH är det av stort värde att resultat från forskning vid KTH kommer till nytta i samhället”, säger Rektor Sigbritt Karlsson från KTH. ”Oskarshamns företag bidrar också genom att erbjuda våra studenter värdefulla examensarbeten direkt i industriella och kommersiella miljöer”.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-04-11