Intressegrupper

En intressegrupp innebär en förening eller grupp alumner som samlas kring ett gemensamt intresse. KTH Alumni stödjer föreningarna och hjälper gärna till att starta nya.

KTH X

KTHX är KTH's största alumnförening. De anordnar bland annat seminarier, studiebesök och föredrag.

Läs mer om KTH X

Mekanisterna

Svenska Mekanisters Riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer med god arbetslivserfarenhet och teknologer med maskin-, energi- eller transportteknik som huvudsakliga intresseområden.

Svenska Mekanisters Riksförening

Kårspexet

Kårspexet är en ideell förening knuten till Tekniska Högskolans Studentkår. Kårspexet sätter varje år upp en musikalföreställning – ett "spex" – som spelas på Stockholms finaste teatrar. Förutom 10–15 föreställningar i Stockholm turnerar de även i landet och har genom åren spelat i t ex Örebro, Göteborg, Linköping, Falun och Sundsvall.

Kårspexet

KTH Studentambassadörer - alumni

Har du en gång varit studentambassadör på KTH är du välkommen att gå med i deras alumninätverk, gå med i Facebook-gruppen SA Alumni .

Innehållsansvarig:alumni@kth.se
Tillhör: Alumni
Senast ändrad: 2019-01-21