Publicera forskningsdata

Att tänka på innan data delas

Det finns många fördelar med att dela forskningsdata. Det finns dock juridiska och etiska överväganden innan du publicerar dina data. Forskningsdata kan inte delas/ publiceras öppet om det innehåller något av följande: 

  • Känsliga personuppgifter. För icke-känsliga personuppgifter gäller att om materialet helt kan anonymiseras är publicering möjlig.  

  • Material som är upphovsrättsskyddat av någon annan 

  • Material som innehåller företagshemligheter eller finansiell information 

  • Material som inte genomgått nödvändig etisk prövning i de fall det är nödvändigt

Varför?

…science moves faster in an open world” / Steven Salzberg, Director of the center for Computational Biology, Johns Hopkins University

  • Att dela data gör det möjligt att återvända data i andra forskningsprojekt. Det gör det också möjligt för andra att bekräfta vetenskapliga observationer och bidrar till en mer transparent forskningsprocess.

  • Det kan skapa nya möjligheter för erkännande av sin forskningsgärning genom exempelvis citerade eller nedladdade datasets.  

  • Det möjliggör för nya möjligheter till samarbeten mellan forskningsgrupper, både nationellt och internationellt. 

  • Genom att välja en tillförlitlig dataportal sparas också data på ett tillförlitligt sätt. 

Hur?

Beskrivande metadata gör det möjligt att hitta och använda data. En vägledande princip är att data ska tillgängliggöras enligt FAIR-principerna  (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable), för att underlätta en god framtida hantering av dataset.

Att berika metadata med beständiga identifierare är också viktigt. DOI, URI och ORCID är exempel på beständiga identifierare som underlättar spridning och återanvändning. Det ger i förlängningen ökad möjlighet till att få citeringar och erkännande för sin forskning. För att möjliggöra återanvändning är det också viktigt att ange licensiering på datasetet: Creative Commons, MIT, ODB m.fl. Läs mer om licenser under avsnittet om upphovsrätt .

Var?

Det finns en stor mängd datarepositorier och -plattformar för att dela data. Vi listar några stycken nedan. Du hittar andra repositorier via Re3data.org  där du kan browsa via land, ämne, etc.

B2Share-EUDAT : The EUDAT Collaborative Data Infrastructure är en EU-gemensam platform för lagring via European Open Science Cloud .

SND : Svensk Nationell Datatjänst är ett svenskt initiativ till forskningsinfrastruktur som drivs av ett konsortium av olika svenska lärosäten. SND syftar till att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata.

Zenodo : Zenodo är ett repositorium skapat av CERN och OpenAIRE. I Zenodo kan du lagra upp till 50 GB och det går att få en DOI i Zenodo som pekar mot programkod i Github, vilket underlättar citerbarheten för programkod där. Hur du gör finns beskrivet i denna guide .

Kontakta KTH Biblioteket  om du vill veta mer.

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2019-05-13