Till innehåll på sidan

Sök och värdera information

På ett universitet måste du som student och forskare ha kunskap om hur information skapas och sprids, och hur du hittar och värderar vetenskapligt material. Detta blir allt viktigare eftersom information skapas i allt snabbare takt, och med varierande kvalitet. Här får du information om hur du bedömer en vetenskaplig artikel, vilka verktyg du kan använda och vilka söktjänster vi rekommenderar.

Workshoppar om informationssökning

När du skriver akademiska texter behöver du använda olika typer av vetenskapligt material. Detta för att du ska kunna ge en bakgrund till ämnet, men också för att du ska kunna presentera den aktuella forskningssituationen och underbygga dina argument. För att effektivt söka information måste du veta hur du bygger en sökning och använder den i olika databaser. Följ bibliotekets snabbguide nedan och lär dig hur du söker och utvärderar information.

Lär dig söka i Primo

Primo  är KTH Bibliotekets sökverktyg.

Här kan du se filmen om hur du söker på bästa sätt för att hitta relevant information för dig. 

En snabbguide till informationssökning

Ikon med ett förstoringsglas mot ett papper

Fördjupa dig i informationssökning

Som student behöver du kunna söka information, välja och värdera källor och referera till källorna på ett korrekt sätt. KTH Biblioteket har utvecklat en kurs för studenter i KTH:s lärplattform Canvas där du lär dig detta. Kursen är öppen för alla, men med särskilt fokus på KTH-studenter. Vi rekommenderar att du registrerar dig på kursen så att kursen och dina quizzresultat sparas i Canvas. Det går också att gå kursen utan att registrera sig.

Gå till kursen Söka, värdera, referera 

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Biblioteket
Senast ändrad: 2023-11-14