Skip to content

Time for a stay at another university?

Photo of Toronto campus by: Joydeep Pal on Unsplash In English further down. Dags för en vistelse på ett annat universitet? De senaste veckorna har vardagen på ett väldigt påtagligt sätt kännetecknats av ännu en pandemivåg och tillhörande isolering, men givet kylan och mörkret utanför dörren kanske det ändå inte har känts så betungande att arbeta hemifrån ett … Continue reading “Time for a stay at another university?”

Enthusiastic PhDs on conference

Foto på ITM:s programansvariga doktorander (PAD:ar): Mohammad Abuasbeh, Sudhanshu Kuthe, Amelie Bennich, Daniel Berlin, Niloufar Salehi och Monica Katherine Gonzalez Bassante.  In English further down. Engagerade doktorander på konferens Den 24-25 november genomförde vi ITM-skolans doktorandkonferens för första gången på drygt två år. 39 entusiastiska och diskussionslystna doktorander deltog och många inslag kretsade kring skrivande, författarskap och etik. Ett … Continue reading “Enthusiastic PhDs on conference”

Longing for the whiteboard

In English further down Med längtan tillbaka till whiteboarden På väg tillbaka Jag tror att vi alla ser fram emot en höst där vi förhoppningsvis kommer att kunna återgå till mer normala arbetsförhållanden. För många av oss har pandemin inneburit nya sätt att undervisa och mötas, och med det har vi idag lättare att bedöma … Continue reading “Longing for the whiteboard”

“Predator journals” and common courses

In English further down. “Predator journals” och gemensamma kurser Se upp för “predator journals”, varnar Mats Magnusson, forskningsutbildningsansvarig (FA) i sin blogg. Han skriver också om behovet av nya kurser, inte minst inom etik, JML och hållbarhet – kurser som kommer att vara gemensamma för alla KTH-skolor. Forskarutbildningen på ITM-skolan syftar i väldigt hög utsträckning … Continue reading ““Predator journals” and common courses”

Third-cycle education is being reviewed

In English further down. Forskarutbildningen kvalitetsgranskas Många doktorander är nöjda med forskarutbildningen på KTH, men det finns förbättringspotential för handledning, och kurser som rustar dem för en karriär inom näringslivet. Detta enligt ett par färska enkäter. I många kurser saknas PM och analyser Som en del av kvalitetsarbetet på KTH pågår för närvarande analys av … Continue reading “Third-cycle education is being reviewed”