Skip to content

We tend to put aside writing and supervision of doctoral students

In English further down. (Photo: Anneli Nygårds) Lätt att tappa bort skrivande och handledning av doktorander Jag misstänker att många liksom jag känner att arbetsdagarna för tillfället fylls av otaliga möten och föreläsningar på Zoom och Teams, alltför ofta utan några längre pauser. Även om de flesta aktiviteterna online fungerar alldeles utmärkt rent tekniskt är … Continue reading “We tend to put aside writing and supervision of doctoral students”

The pandemic may delay doctoral studies

In English further down. Forskarstudier kan försenas på grund av pandemin Kära kollega, Jag hoppas först och främst att du mår väl och att den pågående pandemin inte orsakar alltför stora svårigheter i ditt vardagliga arbete. Jag har själv haft förmånen att ha ”vanliga” föreläsningar i sal i en av de kurser jag håller i … Continue reading “The pandemic may delay doctoral studies”