Hoppa till innehåll

Från nanometer till ljusår

Att besöka KTH:s olika forskningsmiljöer är på sätt och vis hisnande. Spännvidden mellan de olika forskningsområdena är enorm. Här finns allt ifrån den allra minsta nanometern, närmare bestämt en miljarddels meter 0,000 000 001 meter, till det allra största ett ljusår – 9,46 biljoner kilometer, eller mer exakt 9 460 730 472 580 800 meter. Därtill forskning om flyg, järnväg, medicinsk teknik och allt däremellan.

Om läget i världen kan kännas dystert med krig, energikris, klimatkris och ekonomi i gungning så inger en odyssé bland KTH:s forskning hopp. Och en övertygelse om att här finns lösningar eller delar av lösningar på de stora samhällsutmaningarna vi står inför när det gäller nya material, nya sätt att producera och skapa energi eller att vidareutveckla befintliga tekniska lösningar.

Att våra studenter har tillgång till – och sitter i- våra experimentella miljöer och studerar diverse fenomen gör en också glad när man går förbi. Koncentrationen och upptäckarlustan tycker jag syns lång väg för den som råkar ha vägarna förbi.

Lärandemiljöer där studenterna kan omsätta teoretiska kunskaper till praktik och få testa dem i labbets verklighet är något vi alltid kommer värna om. Det är också hisnande.