Till innehåll på sidan

Andrea Eriksson prisad som årets HR-forskare

Lotta Dellve och Andrea Eriksson.
Publicerad 2018-12-13

Andrea Eriksson, docent vid avdelningen för Ergonomi, har tillsammans med Lotta Dellve tilldelats 2018 års HR-forskningspris. Priset delas ut för att premiera värdefull forskning inom HR, organisation och ledarskap.

I många år har Andrea Eriksson vid Ergonomiavdelningen på CBH forskat om utveckling av ledarskap som är mer hållbart och hälsofrämjande. Lotta Dellve är professor i Arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, och har tidigare haft en gästprofessur vid KTH.  

Det är för utvecklingen av studiematerial med vetenskapligt kunskapsunderlag om Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring som de båda får utmärkelsen. Andrea Eriksson var projektledare för det AFA-finansierade forskningsprojekt inom ramen för vilket studiematerialet utvecklades och vetenskapligt utvärderades.

Studiematerialet har inom projektet testats bland 500 chefer, och forskningsprojektet har studerat 40 arbetsplatser som arbetat utifrån arbetsmaterialet. Forskningsresultaten pekar på att chefer som arbetar med studiematerialet når positiva effekter både för sin egen arbetssituation och för den arbetsmiljö som de ansvarar för.

Studiematerialet innehåller teori, fakta, dialogfrågor och övningar som kan underlätta för framförallt chefer att arbeta systematiskt med att utveckla organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Materialet har utvecklats tillsammans med praktiker och är ett resultat av många års samarbeten och forskning. Det kan användas på flera olika sätt men framförallt i kartläggning av resurser och hinder samt analys och prioritering av åtgärder som kan förbättra arbetsförhållanden, säger Andrea Eriksson.

Arbetsmaterialet är populärt bland praktiker och sägs idag vara det mest använda i flera regionen och kommuner i dessa frågor.

– Det känns speciellt roligt att arbetsmaterialet lever sitt egna liv och att den uppskattas av så många praktiker, säger Andrea Eriksson.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2018-12-13