Till innehåll på sidan

Firar 200 år av livsviktig jod-forskning

Publicerad 2011-12-13

Kemiprofessorerna Mats Jonsson och Lars Kloo vid KTH har tillsammans med nio forskare från bland annat Skottland och England, publicerat en artikel om grundämnet jod i den ansedda tyska tidskriften Angewandte Chemie.

Havsalger, exempelvis kelp, ackumulerar jod i höga koncentrationer. De starka jod-flödena i kustatmosfären påverkar klimatprocesserna.

Den reaktiva halogenen jod har stor inverkan på livet på jorden, och på den mänskliga civilisationen.

Grundämnet jod upptäcktes 1811 under Napoleonkrigen. För att fira 200-årsdagen av händelsen har en internationell grupp forskare reflekterat över historien och belyst de många aspekterna av jod-forskningens utveckling sedan ämnet upptäcktes.

Först och främst är ämnet jod centralt för sköldkörtelns funktion hos ryggradsdjur, vilket har en avgörande betydelse för människors hälsa.

Att välja jodsalt är ett sätt att undvika brist på jod, som kan kopplas till bland annat utvecklingsstörning och sjukdomar som struma.

Jod används i dag även inom organisk syntes och i desinfektionsmedel. En elementär form av jod produceras i industriell skala, bland annat för att användas till LCD-skärmar och halvledare i solceller och röntgenutrustning.

Havsalger ackumulerar jod i höga koncentrationer. Detta resulterar i starka jod-flöden i kustatmosfären, vilket i sin tur påverkar klimatprocesserna.

Den internationella forskargruppen har tidigare lyckats visa att jod släpps ut i atmosfären genom brunalger, och att jod fungerar som en enkel oorganisk antioxidant.

Historiskt sett har kustnära områden i Skottland, Irland och Bretagne varit storproducenter av jod, som framställts av sjögräs.

Elementär jod produceras i dag i stor industriell skala från fossila fyndigheter över hela världen, särskilt i Chile och Japan.

Jordbävningskatastrofen i Japan tidigare i år har slagit ut stora delar av Japans produktionskapacitet, vilket resulterat i brist på jod och en kraftig ökning av priset internationellt.

Följande elva forskare har publicerat artikeln om jod-forskning i Angewandte Chemie International Edition 50: 11.598 - 11.620:

Frithjof C. Küpper, Martin C. Feiters, Berit Olofsson, Tatsuo Kaiho, Shozo Yanagida, Michael B. Zimmermann, Lucy J. Carpenter, George W. Luther III Zunli Lu, Mats Jonsson och Lars Kloo.

För mer information kontakta Lars Kloo på 08-790 93 43, eller larsa@kth.se.

Katarina Ahlfort

Läs sammanfattningen av artikeln i Angewandte Chemie.

Läs hela artikeln i Angewandte Chemie.