Till innehåll på sidan

KTH-professor vill satsa på grundforskning

Publicerad 2019-08-13

Hallå där Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, som utsetts till ledamot i regeringens nya forskningsberedning. Hur känns det?
– Roligt men framförallt ansvarsfullt.

 Vad vill du bidra med i beredningens arbete?
– Sveriges välfärd är väldigt beroende av landets vetenskapliga och tekniska kompetens och det är därför viktigt att vi kan behålla den höga nivå som har skapats under många år av en relativt offensiv forskningspolitik.

– Jag hoppas kunna bidra med att förmedla hur viktigt det är att fortsätta satsa på grundforskning, men också att det blivit mer och mer viktigt att ha en ordentlig satsning på infrastruktur både på lokal, nationell och internationell nivå.

En av uppgifterna är att upprätthålla svensk forsknings internationella anseende – hur ska det gå till enligt dig?
– En bra balans mellan grundforskning, tillämpad forskning och strategisk forskning är viktigt. Alla tre delarna är nödvändiga för att skapa internationellt anseende. Självklart är det viktigt att prioritera högkvalitativ forskning och att se till att forskningsresurser delas ut baserat på kvalitet med hög transparens.

Vad hoppas du att ni uppnått till nästa höst  då förordnandet löper ut?
– Att få fram en offensiv forskningsproposition till nästa höst och se till att resurser till forskning ökar för perioden som startar 2021.

Berättat för: Christer Gummeson

Fakta: Forskningsberedningen med tolv ledamöter från akademin, förordnas från augusti 2019 till hösten 2020 och kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen. Temat för beredningen är kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa.

Innehållsansvarig:press@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-08-13