Till innehåll på sidan

Ny arbetsgrupp ska utveckla livslångt lärande på CBH

Per Berglund, LLL-ansvarig på CBH
Per Berglund är LLL-ansvarig på CBH-skolan. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2021-11-25

Antalet kurser inom Livslångt lärande (LLL) ökar rejält på CBH-skolan inför HT 2022. Nu har en ny arbetsgrupp startats för att kunna hantera och diskutera alla aspekter av LLL. Det finns också en funktionsadress dit du kan mejla om allt som har med LLL att göra.

– Vi har sett en kraftig ökning av antalet LLL-kurser efter vår efterlysning tidigare i höst, vilket är glädjande, berättar Per Berglund, professor och LLL-ansvarig på CBH-skolan.

– Många institutioner på CBH är redan igång med kurser. Avdelningen för Ergonomi på TMH har många kurser, liksom FPT inom material i en cirkulär ekonomi. Flera institutioner har mindre kurser som är moduler av redan befintliga kurser. Där samläser man kanske med programstudenter, vilket kan vara givande för båda studentgrupperna.

Uppdraget som LLL-ansvarig

Per Berglunds uppdrag är att koordinera och underlätta så att utbudet av kurser inom LLL ökar. Det handlar bland annat om att visa goda exempel på hur man kan göra på institutionerna inom CBH och om att utarbeta en tydlig intern ekonomisk fördelningsmodell när det gäller ersättningen. KTH får nämligen extra medel för de här kurserna från Utbildningsdepartementet.

Livslångt lärande omfattar i princip all utbildning som riktar sig till målgrupper utanför KTH, främst till yrkesverksamma. Det kan vara kostnadsfria vidareutbildningskurser för privatpersoner som man kan gå parallellt med att man arbetar, men det kan också vara skräddarsydda kurser som företag köper av KTH, så kallad uppdragsutbildning.

– Behovet av fortbildning ökar kraftigt i samhället och här har lärosäten som KTH en viktig, och delvis ny, roll. Men det är en stor förändring för hela KTH när vi ska gå från att vara ett utpräglat programuniversitet till att också erbjuda den här typen av kurser. KTH har som målsättning att Livslångt lärande ska utgöra 20 procent av all utbildning inom några år och det är ju en ganska stor del, säger Per.

Ny arbetsgrupp startad

Under hösten startades en LLL-grupp på CBH som förutom LLL-ansvarig Per Berglund består av administrativ chef Marie Larsson, utbildningsadministrativt ansvarig Pelle Dalhammar, utbildningshandläggare Daniel Borinder och Maria Orgmets samt kommunikatör Åsa Karsberg. Arbetsgruppen ses varje vecka för att ur olika synvinklar kunna diskutera frågor som rör LLL – allt från rent administrativa aspekter till frågor om hur vi marknadsför de här kurserna på ett bra sätt.

Har du frågor om Livslångt lärande kan du skicka ett mejl till den nya funktionsadressen ​​​​​​​LLL@cbh.kth.se ​​​​​​​.

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2021-11-25