Till innehåll på sidan

Studenter fick pris i Tyskland för sitt examensarbete

Publicerad 2017-12-01

Olaf Hallbergs och Patricio Hernandez uppfinning kan bli standard på sjukhus i framtiden.

Vårdpersonal som arbetar i närheten av intermittenta röntgenkällor har ett svettigt jobb, bokstavligt talat. Vid exempelvis operationer där patienter röntgas under ingrepp måste vårdpersonalen bära skyddskläder av bly eller andra metallegeringar för att skydda sig mot strålning.

Förutom att blyrockarna är tunga är de även varma. Undersökningar visar att vårdpersonal ofta blir svettiga, trötta och får ont av att ha på sig blyrockarna under operationer som kan ta flera timmar.

– Det finns fall där operationer avbrutits eftersom personalen har blivit för utmattad. Herregud, tänk att ha på sig de här rockarna varje dag, säger Patricio Hernandez.

Patricio Hernandez och klasskamraten Olaf Hallberg besökte Karolinska universitetssjukhuset när de läste på det andra året vid högskoleingenjörsutbildningen i medicinsk teknik. Då föddes idén till deras examensarbete – att uppfinna en bättre skyddsdräkt åt vårdpersonalen.

– Eftersom personalen tycker att det största problemet är värmen och svetten har vi tagit fram en större och luftigare dräkt. I dräkten finns magnetiska axelvaddar som ska fästas i en upphängningsanordning i taket i operationssalen. Därmed blir dräkten inte heller tung att ha på sig, säger Olaf Hallberg.

Dräkten hängs alltså likt en marionett i taket, vilket tar bort tyngden från personalens axlar. Utöver att blyrockarna blir mer ergonomiska och ger kroppsnära ventilation finns ytterligare en vinst.

– Eftersom tyngden avlastas kan dräkterna få tjockare blyskydd. I stället för 0,25 millimeters blytjocklek har vi tagit fram dräkter med 0,5 millimeters ekvivalent blytjocklek. Det mer än dubblerar strålningsskyddet, säger Patricio Hernandez.

Projektet, som nu går under namnet FeatherLead, har rönt uppmärksamhet både på och utanför KTH. Under hösten tilldelades examensarbetet Sveriges Ingenjörers Inspirationspris 2017. Priset var en tre dagars resa till Düsseldorf och inträde till den stora Medica-mässan i november.

– Att vinna är en stor ära, men viktigast var att få komma till Medica och träffa företag. I Düsseldorf träffade vi ett marknadsledande tyskt företag och fick prata med deras vd. De kom sedan hit till Sverige, testade dräkten och var positiva. Nu har vi blivit bjudna till München för att bygga upp vår testrigg på plats hos dem, säger Olaf Hallberg.

I dag har båda fått jobb inom vårdrelaterad verksamhet: Olaf Hallberg har en tjänst på företaget Zeiss med deras konfokala mikroskop och Patricio Hernandez arbetar på röntgen sidan inom medicinsk teknik vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Det har varit en tydlig resa för de båda, som bytt inriktning mitt i yrkeslivet. Olaf Hallberg jobbade tidigare som ekonom i flera år. Patricio Hernandez körde tunnelbana.

– Det var slitsamt att kombinera familjeliv med studier. Lämna på förskola, gå på föreläsningar, komma hem och laga mat för att sedan plugga på natten. Men vi har båda fruar som har ställt upp för oss, säger Patricio Hernandez.

Att högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik var mer praktiskt inriktat och endast tre år långt passade bra för båda. Och redan från början bestämde de sig för att satsa hårt på examensarbetet.

– Vi fick verkligen ta tillvara på det som vi lärt oss under utbildningen, som programmering, anatomi, elektronik, mikrodatorteknik och ergonomi. Framför allt tog vi varje chans att komma ut och se verkligheten på sjukhusen för att kunna fundera fram förbättringar, säger Patricio Hernandez och fortsätter:

– Att sedan personalen från Karolinska själva kom och provade vår utrustning betyder mycket, framför allt med tanke på att de inte har mycket tid över. KTH Flemingsberg och Karolinska Huddinge är grannar och borde kunna ha ett djupare samarbete inom den medicinska tekniken och hjälpas åt mer.

Text: Kenneth Carlsson

Innehållsansvarig:webmaster@cbh.kth.se
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2017-12-01