Numerisk analys

Forskningen är till stor del fokuserad på lösning av differentialekvationer med tillämpningar över hela spektrumet från analys och teori av de matematiska modellerna via algoritmutveckling till datorimplementering. Tillämpningsnära samarbetsprojekt med industrin dominerar volymmässigt, men grundforskningen inom numerisk och matematisk analys är också central. För närvarande inriktas vår forskning på områdena: strömningsberäkningar, elektromagnetiska fältberäkningar, numeriska metoder inom materialvetenskap, analys av differentialekvationer, flerskalemetoder, distribuerade beräkningar och visualisering.

De båda centrumen PDC och Psci spelar en stor roll för utbildning och forskning. De är viktiga för mångvetenskapliga aktiviteter samt för ett omfattande samarbete med näringslivet och också för forskningsfinansieringen.

Forskargruppen Numerisk analys, NA

Forskningen i numerisk analys har traditionellt koncentrerats kring numerisk lösning av differentialekvationer med tillämpningar. Verksamheten har dock vidgats till att omfatta det område där beräkningsmetoder från teknik och övriga vetenskaper utvecklas, analyseras och implementeras på olika datorarkitekturer. Detta omfattar numerisk analys samt delar av gränsområdena till matematik, övrig datavetenskap och vissa tillämpningar.

Webbsida

Till sidans topp