Vi blir del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap

Publicerad 2017-12-01

Den 1 januari 2018 kommer Skolan för datavetenskap och kommunikation att gå samman med två andra verksamheter på KTH och bilda Skolan för elektroteknik och datavetenskap. Tillsammans kommer vi utgöra KTH största skola med runt 1000 anställda.

Skolan för datavetenskap och kommunikation kommer 2018 att slås samman med elektro- och systemteknik och Skolan för informations- och kommunikationsteknik, tre områden som på många sätt ligger nära varandra både vad gäller utbildning och forskning.

Elektroteknik och datavetenskap är en internationellt välkänd ämneskombination med motsvarigheter på framstående universitet som MIT och Berkeley.

Skolan för elektroteknik och datavetenskap kommer att ledas av skolchef Jens Zander, vice skolchefer Ann Lantz och Lars Nordström samt administrativ chef Christina Zander.

Till sidans topp