Beräkningsbiologi – CB

Avdelningen för beräkningsbiologi (CB) vid KTH bedriver forskning gällande matematisk modellering, kvantitativ analys och beräkningsmässig förståelse av biologiska system. Vi utvecklar teori, algoritmer och mjukvara för att bygga datorsystem som kan utföra hjärnfunktioner, beräkningsmässig bearbetning av gendata och förståelse av evolution samt fysikbaserad modellering av biologiska system. Specifikt är vi involverade i samarbetsprojekt med experimentella biologer.

De huvudsakliga forskningsområdena vid CB är:

  • Beräkningsinriktad neurovetenskap och neuroinformatik - modellering av hjärnfunktioner som sensorperception, kognition, motorik, minne och inlärning på olika grader av biologisk detaljnivå (molekylär, cellulär, nätverk) och matematisk/funktionell beskrivning.
  • Bioinformatik och beräkningsinriktad molekylärbiologi - beräkningsinriktad förståelse av gener och evolution med fokus på fylogenetiska träd och somatisk evolution i cancer samt algoritmutveckling för att bearbeta underliggande sekvensdata
  • Biologisk fysik och systembiologi - molekyler, protein, gener, genregulering, mutationer, nätverk och systembiologi.

På nationell och internationell nivå är vi involverade i Stockholm Brain Institute (SBI), International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF), KTH Access Linnaeus Center, Stockholm Bioinformatics Center (SBI), Science for Life Labs, Human Brain Project (HBP) samt flera andra EU-projekt.

Gällande utbildning bidrar vi till utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå i datavetenskap och teoretisk biologisk fysik samt till forskarutbildningen. CB är ansvarigt för KTH:s internationella mastersprogram i beräkningsinriktad systembiologi och ett Erasmus Mundus Program i neuroinformatik.

Det mesta av informationen finns enbart på engelska och kan nås på Computational Biology.

Till sidans topp