Utbildning relaterat till MID

Civilingenjörsutbildning

Civilingenjörsutbildning i medieteknik (på svenska)

Internationella masterprogram

Masterprogrammet i Interactive Media Technology, TIMTM

Doktorandprogram (Ph.D.)

medierad kommunikation

Information för examensarbetet

Under andra halvåret år två, studenter på masterprogrammet skriva sin magisteruppsats. Information om strukturen av examensarbetet kan hittas här.

Information om forskarutbildning

För doktorsexamen programmet en formell ansökan måste lämnas in.  

Se Doktorsprogram i medierad kommunikation ovan för ytterligare information.
SKICKA INTE ansökningar till KTH-FACULTY!

Ta en titt på förfarandet om hur man blir en doktorand.
Kontakta Henrik Artman för ytterligare information.

Till sidans topp