Forskning inom MID

MID är en helt tvärvetenskaplig avdelning och vår forskning omfattar ett stort antal ämnen inom medieteknik och interaktionsdesign. Vi har utvecklat ett antal team med liknande forskningsintressen, de kan mötas för att diskutera, samarbeta och slutligen publicera inom sina ämnesområden. För närvarande har MID sex team - inom Interaktionsdesign (IXD), sociotekniska metoder (STP), Hållbarhet/Sustainability (ST), Tekniklärande (TEL), Media Lab-teamet (ML), och multisensorisk Interaction (Mix).

Du hittar mer om vår forskning på de engelska forskningssidorna

Till sidans topp