Digitalisering av arbetsmiljön i statliga myndigheter – har forskningen någon påverkan på praktiken?

Flera långsiktiga forskningsprojekt har genom åren genomförts, finansierat av bland annat Rådet för Arbetslivsforskning, FAS, Nutek och Vinnova med syfte att förbättra den digitala arbetsmiljön samt öka användbarhet och tillgängligheten till offentliga eTjänster. Har dessa projekt haft någon påverkan på praktiken eller inte?
 
Skatteverket, “Sveriges modernaste myndighet, 2012” omtalas ofta som en av de mest framstående myndigheterna vad avser användbarhet och digitalisering. Skatteverket har genom åren medverkat i flera större forskningssamarbeten. Uppsala universitet genomförde 1994-2004 ett omfattande aktionsforskningssamarbete i syfte att införa användbarhet och användarcentrerad utveckling i samverkan med Skatteverket. KTH och Linköpings universitet har också haft samverkansprojekt med myndigheten. Finns det några samband mellan myndighetens framgång och den forskningssamverkan man har haft?
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) genomförde ett omfattande forskningssamarbete inom ramen för Utvecklingsrådet (Partsrådets) program “Satsa Friskt” under 2005-2010. Dock har CSN idag stora problem med sina eTjänster och den digitala arbetsmiljön, med följden att studenterna inte får sina studiemedel i tid.
 
Projektet syftar till att kartlägga vilka effekter forskningssamverkan mellan högskolor och statliga myndigheter har haft på praktiken och som bidragit till att förändra och utveckla organisationernas eFörvaltning och digitala arbetsmiljö. Detta för att förstå vilken forskningssamverkan som har potential att leda till hållbara förändringar och nytta i offentlig verksamhet.

Projektledare och kontaktperson: Jan Gulliksen

Projektet finansieras av VINNOVA och pågår till augusti 2014

Till sidans topp