Tillgänglighet och inkludering på en arbetsplats för döva och hörande

Det finns ytterst få arbetsplatser för döva och hörande som kallar sig tvåspråkiga. SVTs teckenspråksredaktion är en av dem. Programmen görs i första hand för döva men även för en hörande publik. Redaktionens anställda är utspridda över hela landet vilket också innebär att de ofta har videomedierade möten. Att mötas via videolänk är ett regelbundet inslag i arbetsrutinerna.

Vår studie av videomöten på denna tvåspråkiga arbetsplats visar hur komplexa sådana sammanhang kan vara. Tekniken kan användas på olika sätt och ges olika betydelser. Samarbete är ett viktigt syfte men det är också möjligheten att få tillgång till en arbetsplats och att bli inkluderad i den. På SVT, liksom i många andra verksamheter, är jämlikhet och jämställdhet för funktionshindrade en nyckelfråga. Videomöten är en teknik som erbjuder tillgänglighet och inkludering. Fokus i vårt projekt är att undersöka komplexiteten i sådana möten där det också förekommer översättare, tolkar, två olika språk och en minoritetskultur. För att förstå det måste man undersöka SVT som organisation samt veta något både om medieproduktion och om dövkultur i Sverige. Första steget är att undersöka hur kommunikation och teknik fungerar på redaktionen.

Forskningen ger ett bidrag till att bättre förstå hur tekniken används för syften som samarbete, tillgänglighet och inkludering. Detta sker i en miljö där videomöten är en nödvändighet och där den påverkar både effektivitet och kreativitet. Att det just är en tvåspråkig miljö för medieproduktion gör det hela än mer speciellt eftersom video också är en del av journalistens verktyg. Projektet bidrar också till att lyfta upp nya frågor kring teknik, kultur och kommunikation som är av generell betydelse.

Detta projekt finansieras av FORTE, 2014-2016

Kontaktperson: Rebekah Cupitt

Projektledare: Ann Lantz och Per-Anders Forstorp, ISAK, Linköpings universitet

Till sidans topp