Kroppen i arbete på kontor

"Nu ska kroppen få sitt på jobbet"

Det var rubriken på KTHs pressmeddelande som den 2012-05-15 lyfte fram vårt arbete och våra idéer.

Inom projektet har vi utvecklat en miljö som fungerar som en arbetsplats, ett lab, en demonstrator och en mötesplats.  Vi utforskar möjligheter att formge, utveckla teknik och rörelsemönster som ökar användningen av vår fysiska förmåga vid kontorsarbete. Forskning och teknikutveckling har bidragit till att många yrken innebär stillasittande med små repetitiva lågt belastande fysisk rörelser. Projektet utvecklar, testar och utvärderar bland annat tre design-concept. Där vi kombinerar träningsutrustning såsom, gåband, ergocyklar och stegmaskiner med kommunikationstekniska arbetsverktyg såsom bärbara datorer, läsplattor och smarta telefoner.

Det strategiska syftet med projektet på lång sikt är generera kunskap och öka kompetensen runt kropp och rörelse inom MID. Detta är av stor betydelse för framtidens arbetsmiljö och interaktionsmöjligheter.

http://www.dn.se/livsstil/spring-i-gang-din-jobbdator/

Projektet finansieras av KTH och pågår i 2 år (2013-2014).

Kontaktperson: Helena Tobiasson

 

 

Till sidans topp