Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik

Vi kan idag röra oss geografiskt med mobil teknik, men rapporterar fortfarande problem med belastning. Hur kan vi designa och använda mobil teknik för att undvika fysisk ohälsa?

Användandet av mobil teknik har ökat snabbt. Idag har t ex antal bärbara datorer gått om stationära datorer och fortsätter öka. Trots att den mer statiska desktopsituationen tappar mark i jämförelse med mobil teknikanvändning, kommer rapporter om fysiska besvär, krångliga gränssnitt, stillasittande och stress. I användandet av mobil teknik - hur rörelsefri - mobil har individen blivit? Hur ser rörelsemönster ut vid interagerande med mobil teknik? Vem har inte sett hur vi, till exempel, blivit enarmade för att vi mer eller mindre konstant bär på, eller håller I mobila enheter som smarta telefoner, e-bokläsare, mediaspelare, digitala assistenter och surfplattor? Eller hur gångstilar har påverkats av mobil teknik användning? Geografiskt sett så har vi blivit rörliga. Det finns dock en annan sida av rörligheten som också är viktig - den fysiska interaktionen.

Syftet med projektet är att öka fokus på design av fysisk rörelse i utveckling och användning av mobil teknik. Detta för att kunna bidra till ett mer hållbart synsätt på vår användning av mobil teknik för vår hälsa och välbefinnande. I syftet ligger även att bidra med exempel på värdet av designmetoder som en resurs inom forskning och utveckling av arbetsmiljö då det gäller åtgärdssidan och problemlösning. Det finns ett viktigt område av mobil teknik användning som än så länge inte är adekvat utforskat från ett fysiskt perspektiv. Med ett fysiskt perspektiv så menar vi kroppslig rörelse i relation till kroppsligt välbefinnande och hälsa.

Projektet finansieras av AFA och pågår i 1,5 år (2013-2014)

Kontaktperson: Helena Tobiasson

Läs mer här:

http://www.suntliv.nu/Amnen/Fysisk-arbetsmiljo/Artiklar-om-fysisk-arbetsmiljo/Ny-teknik-kan-oka-din-rorligheten-i-stillasittande-arbete-/

http://arbetet.se/2012/05/15/forskare-vill-satta-kontoret-i-rorelse/

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikelserie/Halsa/Jogga-och-jobba-samtidigt/

http://www.arbetarskydd.se/nyheter/halsa_ledarskap/halsa/article3493747.ece

http://blog.svd.se/maratonbloggen/2012/05/16/de-ska-satta-fart-pa-kontorsrattorna/

http://www.svt.se/nyheter/sverige/spring-i-gang-din-jobbdator

Till sidans topp