Shareweather

"Shareweather" och Vädervarningar via SMS – ett nytt sätt att se på vädret och vädertjänster

 

 Sedan hösten 2008 till och med 2011 har ett forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH, MID (tidigare: avdelningen för Medieteknik), arbetat med att ta fram framtidens vädertjänster. Projektet leds av . Projektet har bland annat testat en ny typ av vädervarningar och ”riktat” trafikväder via SMS med målgruppen trafikanter.

Huvudsyftet med projektet är dock att titta på hur web 2.0 verktyg kan nyttjas inom området väderinformationstjänster och övrig information relaterad till den naturliga miljön. Denna del av projektet fortsätter även efter 2011 och förväntas resultera i en doktorsavhandling. Forskningen har resulterat i en ny tjänsteplattform  www.shareweather.com och mobila applikationer SkyWeather by shareweather.com för iPhone och Shareweather för Android. (Mer information finns på www.shareweather.com.)

Över 500 testpersoner har tagit chansen att delta i utvecklingen av tjänsten, inklusive Sveriges Radio och Trafikverket. Bland testpersonerna återfinns många entreprenörer som arbetar med snöröjning, personal inom krisberedskap (kommuner, SOS, polis, brandförsvar), transportföretag (åkerier, taxi, bud). Den största gruppen utgörs av privatpersoner. Syftet med vädervarningarna har varit att förse trafikanter och andra intressenter med bättre underlag för planering i vardagen, men även för nyttjande inom transportrelaterade verksamheter, planering av beredskap och åtgärder som exempelvis snöröjning och underhållsarbete.

Nyheter i traditionell media (exempelvis TV) förmedlar halkvarningar inom ramen för sina ordinarie regionala eller rikstäckande nyheter och det riksomfattande varningssystemet VMA. Vädrets lokala karaktär och behovet att individanpassa väderinformationen är dock inte fullt tillgodosett med existerande varningssystem. Forskningen visar att vädervarningar som anpassats efter mottagarens upplevelse av vädret och väderförhållanden som nyligen observerats av användaren, kan ha påverkan på människors beteende och beslutsfattande, och att onödiga risker och tidsåtgång kan undvikas. Samtidigt bidrar tjänsten indirekt till samhällsbesparingar i och med förbättrad framkomlighet, bättre vinterunderhåll av vägar och minskade utsläpp.

 

Projektet har bland annat visat att många väljer att stanna hemma och arbeta på distans om de mottagit en varning i tid (exempelvis ett par dagar eller dagen innan ett snöoväder). KTH:s vädervarningar har rönt uppmärksamhet och uppskattning. Framför allt har forskningen visat att trafikanters beteende inför extremt väder påverkats avsevärt i samband med att de mottagit vädervarningarna från KTH. KTH:s vädervarningar har fått högt betyg av både Trafikverket som testat ”Väder- och halkvarning från KTH” och Sveriges Radio som vid större väderomslag dagligen sänt ”Riktat trafikväder från KTH” live i etern.

Konceptet har även testats på andra målgrupper, bland annat skolelever åk 2, som observerat väder under schemalagd tid. Forskningsresultaten har visat att även personer med begränsad erfarenhet kan observera väder och ge värdefull input i form av väderdata, med hjälp av den insamlingsmetod som tagits fram för plattformen Shareweather.

 

Ett viktigt resultat av projektet är konceptet "web weather 2.0" som bygger på att förbättra väderinformationen med hjälp av användargenererade data. Plattformen ”Shareweather” använder en global väderprognosmodell GFS som beräknar vädret ca två veckor fram i tiden.

Åtta gånger per dygn laddas nya väderprognoser ner i vårt system. Men prognosen är därmed inte klar att användas. Från det ögonblick prognosen finns på servern sker en förädling av informationen utifrån användarens behov. Samtidigt förbättrar vi prognoserna med hjälp av lokala realtidsdata/observationer. Systemet består av väderprognosmodeller, aktuella observationer från flera källor och webbplattformen www.shareweather.com. Tjänsteutbudet är publikt och kan nås via shareweather.com, liksom mobila applikationer för både iPhone (SkyWeather by shareweather.com) och Android (Shareweather.com).

Projektet har hitintills resulterat i sju vetenskapliga publikationer och tre övriga publikationer.

Kontakt:  

Till sidans topp