Tal musik och hörsel

Kommunikation och interaktion mellan människor via tal och musik är det samlade temat för forskningen och undervisningen på avdelningen för Tal musik och hörsel. Vi är organiserade i forskningsgrupper som arbetar inom talkommunikation, talteknologi och musik- och ljudbehandling. Det övergripande målet med vår forskning är grundläggande förståelse av de processer som är involverade i mänsklig kommunikation och hur dessa kan modelleras och stödjas.

Till sidans topp