Gunnar Fant

Gunnar Fant 1919 - 2009

Gunnar Fant, en verklig pionjär inom talkommunikationsforskningen, grundade Taltransmissionslaboratoriet då han 1951 återvände till Sverige efter att han 1949-1951 forskat i USA, bl a vid MIT. Förutom talanalys och talsyntes var under de första åren språkstatistik och systemutvärdering viktiga projekt. Verksamheten expanderade kraftigt under 60-talet, först med hjälp av anslag från USA och senare även genom ökade svenska anslag. År 1966, då Gunnar Fant fick sin professur, hade laboratoriet vuxit till 20 personer.

 Mer information

Till sidans topp