Till innehåll på sidan

Forskningscentrum och forskningsinfrastruktur

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) har ett flertal forskningscentra och forskningsinfrastrukturer kopplat till sin verksamhet. Här hittar du en lista över EECS forskningsmiljöer och tillhörande kontaktuppgifter.

EECS forskningscentrum och forskningsinfrastruktur

Forskningsmiljöerna fungerar som plattformar för samverkan och möjliggör för våra forskare, studenter och lärare att samarbeta med partners från industri och akademi. De utgör också utmärkta forskarmiljöer.

Kontaktuppgifter till EECS forskninsgmiljöer

Tillhör: Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)
Senast ändrad: 2023-04-18