Till innehåll på sidan

Nobel i Afrika diskuterar vetenskapens förutsägbarhet

Nobelsymposium i Sydafrika

Nobel Symposium, Stellenbosch
Erik Aurell och Luca Gammaitoni från Perugia med studenter i Durban.
Publicerad 2022-12-07

Nobelsymposiet "Predictability in Science in the age of AI" samlar ledande experter inom AI och vetenskap. Ett huvudtema kommer att vara att ta reda på gränserna för Big Data-metoden.