Linnécentrum i Avancerad Optik och Fotonik

ADOPT

Ett sammanhållande center inom optik och fotonik som omfattar forskning vid såväl KTH, Stockholms universitet, och ACREO. ADOPT inriktar sin forskning mot fyra lovande teknikvetenskapliga forskningsområden: funktionella optiska material, nanofotoniska komponenter, närfältsoptik, och kvantinformation och kvantoptik.
[ Bilden: "Crystal Domain" av Hoda Kianirad, från bildtävling]

Evenemang:

2017-06-15: Disputation av Charlotte Liljestrand
- Advanced nano- and microdomain engineering of Rb-doped KTiOPO4 for nonlinear optical applications
- Rum FA32, KTH AlbaNova, kl 9:15
- Opponent Sunao Kurimura, National Institute for Materials Science, Japan
- Mer info

2019-06-09: Disputation av by Aditya Kakkar
- Frequency Noise in Coherent Optical Systems: Impact and Mitigation Methods
- Sal C, Electrum, Kista, kl 14:00
- Opponent Magnus Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola
- Mer info

2019-06-09: Disputation av Jaime Rodrigo Navarro
- Phase Noise Tolerant Modulation Formats and DSP Algorithms for Coherent Optical Systems
- Sal C, Electrum, Kista, kl 10
- Opponent Gabriella Bosco, Politecnico di Torino
- Mer info

2017-05-24: QMP seminarium
- Entangled photons based on strain-engineered quantum dots
- Rinaldo Trotta, Johannes Kepler University
- FA32, KTH AlbaNova, kl 11:00
- Mer info

Konferenser:

17 Oct: ADOPT Dagen
- Mer info

17-21 sept: ECOC 2017
- Svenska Mässan, Göteborg
- Mer info

 

Till sidans topp