Välkommen till SCS

SCS mål

Vårt mål är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvarusystem och datorsystem, med ett fokus på "cloud computing", tjänster, sociala nätverk, "data science", "constraint programming", "time aware systems" och även tillämpad AI.

Vår grundutbildning involverar också kurser i programmering, algoritmer, operativsystem, kompilering, mjukvaruutveckling och datorteknik.

SCS Kalender

Kontakter

Avdelningschef och studierektor grundnivå och avancerad nivå

Thomas Sjöland

Vice avdelningschef

Mihhail Matskin

Studierektor forskarutbildning

Christian Schulte

Till sidans topp