Välkommen till SCS

SCS mål

Vårt mål är att fortsatt bedriva stark forskning och utbildning inom fundamentala aspekter på programvarusystem och datorsystem, centrala områden inom Datalogi ("Computer Science"), med ett fokus på "cloud computing", tjänster, sociala nätverk, "data science", "constraint programming", "time aware systems" och även tillämpad AI och programvaruteknik ("Software Engineering").

Dr Vasiliki Kalavri vinner IBM-pris!
Henrik Boström, ny professor
CASTOR, leds av professor Benoit Baudry
Välkommen Negar!
Välkommen Daniel!
Välkommen, Leila!
Grattis till IEEE Scale Challenge Award 2017!

SCS Kalender

Kontakter

Avdelningschef och studierektor grundnivå och avancerad nivå

Thomas Sjöland

Vice avdelningschef

Mihhail Matskin

Studierektor forskarutbildning

Christian Schulte

Till sidans topp