Välkommen till SCS

SCS mål

Vårt forskningsmål är att fortsatt bedriva stark forskning inom fundamentala aspekter på programvarusystem och datorsystem, centrala områden inom Datalogi ("Computer Science"), med ett fokus på "cloud computing", tjänster, sociala nätverk, "data science", "constraint programming", "time aware systems" och även tillämpad AI och programvaruteknik ("Software Engineering").

Välkommen Negar!
Välkommen Daniel!
Välkommen, Leila!
Grattis till IEEE Scale Challenge Award 2017!

SCS Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Kontakter

Avdelningschef och studierektor grundnivå och avancerad nivå

Thomas Sjöland

Vice avdelningschef

Mihhail Matskin

Studierektor forskarutbildning

Christian Schulte

Till sidans topp