Combining Hardware and software sciences

Annual report

Det är namnet på vår årsberättelse för 2006. Den ger inte bara en översikt över 2006 års viktigaste händelser inom utbildning, forskning och "tredje uppgiften", utan också en bild av vår verksamhet i stort.

Årsberättelsen är på engelska.

Här kan en .pdfversion laddas ner. En tryckt version kan beställas från info@ict.kth.se.

Ladda ner en .pdf-fil. (pdf 2,5 MB)

Till sidans topp