Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny EU-finansiering stärker forskningen om termiska system

Kvinna och man i tillverkningsanläggning.
Rafael och Silvia besöker Exheat Ltd:s tillverkningsanläggning för elektriska värmare.
Publicerad 2024-03-06

EU-pengar till KTH:s experter på termiska system banar väg för nya experiment och ny utrustning till energiinstitutionens labb. Vi träffade två av forskarna, Rafael Guedez och Silvia Trevisan, för att reda ut varför fem nya projekt inom samma område precis har startat, och vilken roll samarbete har för att driva innovation.

35 miljoner euro i finansiering från EU-kommissionen har fått fem nya internationella projekt att se dagens ljus. Samtliga handlar om förnybara hybridsystem för värme- och elförsörjning och kombinerar solenergi, teknik för värmeuppgradering, termisk energilagring, användning av cirkulära material och återvinning av industriell spillvärme.

Varför är KTH en viktig aktör i dessa projekt?

Rafael: ”KTH har stort kunnande inom termisk energi. Vi kan konceptualisera lösningar som tekniskt går att genomföra, vi kan anpassa vårt labb och koppla ihop utrustning till förhållanden som liknar industrins, samtidigt som säkerheten garanteras. Vi har också byggt upp ett internationellt förtroende och rykte genom vårt sätt att hantera projekt, optimera resurser och koppla samman olika nätverk och intressenter.”

Varför tror du att den här typen av forskning är intressant för EU?

Silvia: ”Behovet av att utveckla energilösningar som optimerar hur vi utnyttjar de befintliga resurserna har blivit uppenbart. Att få ner kostnader och bli effektivare är avgörande, särskilt när industrin ska fasa ut fossila bränslen. Fortsatt utveckling behövs här.”

Rafael: ”För att nå våra netto-nollmål måste vi helt fasa ut koldioxidutsläppen från värme- och kraftförsörjningen. Att använda förnybara energikällor är helt klart en möjlighet, och här är har vi ju gott om resurser, speciellt inom solenergi. Men de här energislagen varierar också med väder och var man befinner sig geografiskt. Vi måste hitta "flexibla" system som kombinerar bästa tillgängliga förnybara resurs och energilagringssystem för att möta kraven från nätet och industrin - krav som även de varierar."

Samarbete är en viktig aspekt i alla dessa projekt, hur kommer det sig?

Silvia: ”Ingen teknik kan på egen hand lösa våra energibehov, och i synnerhet inte den industrins utfasning av fossila bränslen. Industrier, företag och den akademiska världen måste helt enkelt samarbeta. Jag tror att de flesta företag som idag försöker lansera lösningar på det här området måste slå ihop sina påsar med andra för att nå marknaden och en bredare spridning.”

Rafael: ”Samarbetena mellan alla relevanta intressenter för lösningarna närmare samhället. Industrin förstår att marknaden är tillräckligt stor för att det ska vara värt att byta information och att bara få "en bit av kakan". Att bli en föregångare, en så kallad first mover, gynnar deras verksamhet på lång sikt.”

Vad kommer EU-pengarna att användas till?

Silvia: ”På KTH kommer vi att bygga utrustning för att validera hybrida energisystemlösningar och optimera specifika komponenter. Målet för alla dessa riggar är att de ska vara flexibla och modulära så att vi kan använda dem även i andra projekt framöver, det optimerar användningen av offentliga resurser.”

Vad motiverar er?

Rafael: ”Jag vill gärna tro att mitt team på KTH och enheten för kraft- och värmeteknik motiveras av vårt syfte och vår förmåga att påverka kommande generationer genom vår forskning och utbildning inom energisektorn. Jag antar att detta bidrar till vår framgång på något sätt.”

Berättat för: Anna Gullers