Språk och kommunikation för KTH:s anställda och doktorander

Vi erbjuder speciella kurser, språkcaféer och workshoppar för doktorander och övriga anställda i språk och kommunikation. Förutom kurser i svenska för anställda går det också att som personal söka till våra vanliga poänggivande studentkurser i språk och kommunikation genom att arbetsgivaren betalar en så kallad uppdragsplats. Vi kan även göra mindre uppdrag i form av inspirationsföreläsningar eller workshoppar.

Innehållsansvarig:Renee Malmgren
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2019-03-01