Till innehåll på sidan

Tyska på KTH

Språkkompetens och kännedom om ett lands vardag är nuförtiden en av framgångsfaktorerna inom många yrken och en förutsättning för att framgångsrikt kunna arbeta i vårt globaliserade samhälle. Den som talar tyska kan kommunicera med ca 100 miljoner européer på deras modersmål. KTH förfogar över talrika etablerade kontakter där många tyska företag erbjuder examens- och doktorandarbeten.

Varför kunna tyska?

Tyska språket är ett synnerligen betydelsefullt språk i Europa. Förutom i Tyskland talas tyska även i Österrike, Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg. Därutöver är tyskan ett viktigt kontaktspråk i främst Östeuropa, där många inte talar så bra engelska. För den som talar svenska underlättas inlärningsprocessen väsentligt av att tyska och svenska är så nära besläktade; det går fort att lära sig att kommunicera på språket.

De tysk-svenska kulturrelationerna är av tradition mycket goda. Intresset för Sverige är stort i Tyskland och flera svenska författare har funnit en bred publik i Tyskland liksom även många artister inom olika musikgenrer. Till detta kommer också att många nya svenska konstnärer är såväl verksamma som framgångsrika i Berlin.  

Utbytesmöjligheter

Tyskland är - och har alltid varit - Sveriges obestridligt största handelspartner, vilket gäller för både export och import. Detta öppnar en mängd möjligheter och chanser för svenska studerande och arbetssökande. Många tyska företag erbjuder bl. a. praktik, och KTH har ett stort kontaktnät utöver det akademiska utbytet.

Utlandsstudier vid KTH

Öva tyska med KTH: Språkcafé och tandem

På KTH kan du, förutom via kurserna i tyska för ingenjörer, öva på språket utanför klassrummet genom att delta i vårt språkcafé  eller skaffa dig en språktandempartner .

Kontakt vid frågor

Har du frågor eller synpunkter kan du kolla vår FAQ för tyska  eller vända dig till ansvarig lärare:

Innehållsansvarig:Yoko Takau Drobin
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-09-01