Till innehåll på sidan

Nyheter inom miljö och hållbar utveckling

 • 30 procent lägre energiförbrukning i elbilar

  Publicerad 2012-10-01

  Forskning vid KTH på termoelektriska material har resulterat i att materialets verkningsgrad ökat med 300 procent. Detta får positiva konsekvenser för många olika branscher och områden, bland annat fo...

  Läs artikeln
 • S-ledaren talar på KTH:s hållbarhetsdag

  Publicerad 2012-09-25
  Läs artikeln
 • Grönt labb lyfter kemiföretagen

  Tessie Borg
  – Vi vill stimulera entreprenörer och forskare inom kemi att våga satsa på att starta egna företag, säger Tessie Borg. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2012-09-18

  På torsdag 20 september invigs Greenhouse Labs, ett nytt modernt kemilaboratorium och en mötesplats för innovativa kemiföretag på KTH. – Det här ska bli en samlingsplats för framtidens kemiföretag oc...

  Läs artikeln
 • Privata donationer lyfter KTH:s Greenhouse Labs

  Publicerad 2012-08-29

  Två entreprenörer donerar gemensamt 10 miljoner kronor till inrättandet av ett pris vid KTH:s inkubatorlab Greenhouse Labs. Priset namnges efter Ingemar Croon, tidigare docent och industriprofessor vi...

  Läs artikeln
 • Klimatkurs i Arktis inspirerade studenter

  Drygt 30 studenter från bland annat KTH och Illinois deltog i fältstudier om klimatförändringar i Arktis i sommar. (Foto: Dag Avango)
  Publicerad 2012-08-21

  ”Fantastiskt”, ”toppar allt”, ”har förändrat mitt sätt att tänka”. KTH-studenten Anna Svensson och Dariusz Hareza från Illinois är mer än entusiastiska efter sommarkursen om klimatförändringarna i Ark...

  Läs artikeln
 • Unikt labb enar forskare och företag

  Publicerad 2012-08-21

  I Greenhouse Labs på KTH samarbetar landets främsta kemiforskare med innovationsdrivna kemiföretag. – Alla jobbar som kollegor, vi vill ge känslan av att vi är ett enda företag. Dessutom blir KTH-stu...

  Läs artikeln
 • Framgångshistoria - KTH trio lyser i Desertec projekt

  Publicerad 2012-08-15

  Tre unga KTH Sustainable Energy Engineering (SEE) alumni med en passion för en bättre värld har självständigt utvecklat tre olika solenergi system i tre olika företag, men mot samma mål. Alla tre kom ...

  Läs artikeln
 • Flytande salt ska värma Afrika och Europa

  Till det senaste inom koncentrerad solenergiteknik hör sol-tornet Molten Salt Solar Tower; en teknikprocess med nitratsalt som värmeöverföringsmedia. I det här direktlagringssystemet för koncentrerad solkraft fungerar nitratsaltet också som lagringsmedia. Bilden visar sol-tornet Gemasolar 20MW i Spanien.
  Publicerad 2012-08-06

  På bara sex timmar tar jordens ökenlandskap emot mer energi från solen än vad hela mänskligheten konsumerar under ett år. – Solkraftverken ”Solar Towers” lagrar energin billigt och distribuerar energ...

  Läs artikeln
 • Miljonprogrammets stora miljöutmaning

  Publicerad 2012-06-28

  Mellan 1950 och 1975 uppfördes över en miljon bostäder i Sverige. De utgör det som i folkmun kallas miljonprogrammet. Nu är det hög tid att renovera en stor del av husen – ett gigantiskt projekt rent ...

  Läs artikeln
 • Genombrott för social livscykelanalys

  Publicerad 2012-06-26

  Livscykelanalyser har tidigare använts främst för att beräkna en produkts klimatpåverkan. Nu har forskare på KTH hittat ett sätt att även mäta den sociala delen av en livscykel – så kallad social livs...

  Läs artikeln
 • KTH:s lunchmat blir miljövänlig energi

  Janet Eustasie (t h) och Anders Malmquist
  Masterstudenten Janet Eustasie (t h) och forskaren Anders Malmquist driver en biogasanläggning som förvandlar KTH:s lunchrester till el och värme. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2012-06-18

  Lunchresterna du lämnat på din tallrik förvandlas just nu till biogas vid en försöksanläggning i skogsbrynet vid Brinellvägen på Campus KTH. Experimentet kan bli ett första steg till att låta matavfal...

  Läs artikeln
 • Så får Bolivia bättre miljö och el

  Publicerad 2012-06-15

  Ett samarbete mellan KTH och de bolivianska universiteten UMSS och UMSA har lett fram till flera gemensamma forskningsprojekt. Syftet är att stärka Bolivias forskningskapacitet och att främja landets ...

  Läs artikeln
 • Storsatsning på hållbar design

  Publicerad 2012-05-21

  Designbranschen har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Det berättar professor Sara Ilstedt och forskaren samt industridesignern Teo Enlund som startat Green Leap, en arena för de...

  Läs artikeln
 • KTH visar sin miljöbelastning varje timme

  Publicerad 2012-05-04

  Nu kan man se vilken belastning på miljön som KTH:s verksamhet orsakar. En ny informationstjänst visar hur många kilo koldioxidutsläpp KTH står för, timme för timme.

  Läs artikeln
 • Miljöfrågan ska in i alla utbildningar

  Bra att utbildningen i hållbar utveckling kommer in på ett tidigt stadium i utbildningen, tycker datateknikstudenten Alexander Solsmed. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2012-05-03

  KTH gör nu en extra satsning på utbildningar om miljö- och hållbar utveckling. Bland annat kommer datateknologerna kunna läsa en ny kurs i hållbar utveckling om hur datateknik kan användas för att lös...

  Läs artikeln
 • Så lång räckvidd har elbilen

  Publicerad 2012-05-02

  En brist hos elbilar har hittills varit en stor otydlighet runt hur lång föraren kan komma på en laddning. Det har resulterat i ett fenomen som kallas räckviddsångest. Snart kan det problemet dock var...

  Läs artikeln
 • Jake blandar vetenskap och politik

  Jake Whitehead
  Jake Whitehead har politiska ambitioner med sin forskning – att medverka till beslut som gynnar miljön. (Foto: Christer Gummeson)
  Publicerad 2012-04-26

  Han brinner för förändring och menar att vi måste låta ekologiska argument stå över ekonomiska när det gäller tillväxt. Nu gör Jake Whitehead två doktorsavhandlingar samtidigt, en vid KTH och den andr...

  Läs artikeln
 • Begränsa bil- och flygtrafiken eller missa klimatmålen

  – Det är intressant med forskning som påverkar samhällsdebatten. I dag är fler medvetna om det verkliga priset som vi och vår miljö betalar för bil- och flygresor, säger Jonas Åkerman, trafikforskare på KTH. Foto: Katarina Ahlfort
  Publicerad 2012-04-23

  Svenskarnas flyg - och bilresande kan inte fortsätta öka. Om regeringen beskattar flyget och satsar mer på miljövänliga resealternativ som tåg- och cykeltrafik kan vi nå klimatmålet för 2050 – annars ...

  Läs artikeln
 • Viktigt genombrott för förnyelsebara energikällor

  Publicerad 2012-04-10

  Forskare vid kemiinstitutionen på KTH har lyckats konstruera en molekylär katalysator som kan oxidera vatten till syrgas mycket snabbt. Faktum är att KTH-forskarna för första gången har kommit upp i h...

  Läs artikeln
 • Säkrad tillgång till mat, vatten och energi kan ge världsfred

  Publicerad 2012-04-05

  – Energi är big business, som skapar geopolitiska spänningar och leder till krig i världen, säger Mark Howells, professor i energisystemanalys på KTH. Han jobbar för att regeringar ska skapa stabila s...

  Läs artikeln