Till innehåll på sidan

Mathias Ekstedt

Professor i industriella informations- och styrsystem

Om Mathias Ekstedts forskningsområde:

Samhället är idag extremt beroende av väl fungerande IT-system. Vi märker det i vår vardag med datorer, telefoner, elmätare, diskmaskiner och så vidare. Inom företag och offentlig verksamhet finns hundratals, tusentals eller tiotusentals IT-system som stödjer den verksamhet som bedrivs. Dessa system är idag sammankopplade till stora organisationsövergripande »system av system«, som är en mycket komplicerad miljö där systemen är beroende av varandra på många olika sätt.

Mathias Ekstedts forskning handlar om att göra modeller och analysera dessa komplexa system av systems egenskaper, i synnerhet deras säkerhet. Hur vet man till exempel att de IT-system som styr och övervakar vårt samhälles kritiska infrastruktur såsom el- och vattenförsörjning kan stå emot ett IT-angrepp på ett adekvat sätt? Och hur kan man förbättra säkerheten i ett existerande system på ett så effektivt sätt som möjligt? För att kunna svara på detta behöver vi förstå och analysera hela det organisationsövergripande systemet och dess sårbarheter på ett enhetligt sätt.

Målet med forskningen är att utveckla praktiska beslutsstöd för kostnadseffektiv och säker systemutveckling och förvaltning inom näringslivet och offentlig verksamhet.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams