Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Örjan Smedby

Professor i medicinsk bildbehandling och visualisering

Om Örjan Smedbys forskningsområde:

I modern sjukvård används allt oftare bilder för att ställa diagnoser och för att välja den lämpligaste behandlingen. Ett exempel är när man ska bedöma om en förträngning i hjärtats kranskärl är så uttalad att den bör behandlas med ballongkateter eller ej. En annan situation handlar om att utvärdera cellgiftsbehandling av en tumör. Med magnetkameraundersökning före och efter behandling vill man avgöra om effekten är tillräcklig för att motivera de biverkningar och kostnader som är förknippade med behandlingen. För att lösa dessa problem använder man gärna datorer för att från bilderna få numeriska mått på graden av sjukdom, så kallade bildbiomarkörer. Ofta handlar det om att mäta volym, tjocklek eller längd av någon anatomisk struktur i bilden. Det förutsätter att datorn kan avgränsa objektet från omgivande vävnader, vilket kallas segmentering.

Örjan Smedbys forskargrupp arbetar med att utveckla nya metoder för automatisk segmentering, som är så noggranna att de kan användas för att fatta medicinska beslut och samtidigt så snabba att de klarar kraven i sjukvårdens pressade  arbetsflöden.

Ett annat forskningsområde handlar om att från datortomografibilder göra en kvantitativ beskrivning av benbalkarnas struktur för att bedöma graden av benskörhet.

Joachim Oberhammer
Viktoria Martin
Val Zwiller
Yen-Hsi Tsai
Tino Weinkauf
Stefan Hrastinski
Sebastian Meijer
Roberto Bresin
Patrik Henelius
Örjan Smedby
Muhammet Toprak
Mathias Ekstedt
Leif Dahlberg
Joydeep Dutta
Henrik Hult
Hans Westlund
Felix Ryde
Ayse Atac Nyberg
Cecilia Williams