Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

All KTH-utbildning får jämställdhet på schemat

Undervisning i ett klassrum fullt med studenter.
Samtliga 120 program vid KTH, från grundutbildningsnivå upp till doktorandnivå, får jämställdhet på schemat.

NYHET

Publicerad 2021-03-08

Nu står det klart att samtliga utbildningsprogram vid KTH ska innehålla en obligatorisk del om jämställdhet och mångfald. Momentet kommer börja integreras från och med höstterminen 2021 enligt KTH Equality Office.

Sammanlagt handlar det om 50 program som ska integrera kunskaper om jämställdhet och mångfald under 2021. För studenterna vid KTH är denna satsning förmodligen ett av de synligaste resultaten att det jämställdhets- och mångfaldsarbete som tagit fart under de senaste åren. 

porträttfoto på Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund vid KTH.
Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund vid KTH.

– Vi har kommit till en brytpunkt. Idag är det ovanligt att ifrågasätta jämställdhetsarbetet. De flesta är med och säger "Nu kör vi", berättar Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund vid KTH.

Långsiktiga förändringar

Under nästan ett decennium har KTH arbetat med att implementera långsiktiga förändringar i utbildningsprogrammen för att möta bland annat de riktlinjer från den svenska regeringen som finns.

Anna Wahl berättar att under det akademiska året 2022 ska ett forskningsbaserat utbildningsblock om jämställdhet och mångfald integreras i all utbildning vid KTH. Samtliga 120 program, från grundutbildningsnivå upp till doktorandnivå.

Under de senaste åren har efterfrågan på valbara kurser om genus, jämställdhet och mångfald skjutit i höjden. Antalet deltagare på minst två valbara genuskurser har fördubblats under vårterminen, enligt Anna Wahl. 

Porträttfoto på KTH:s fem vicerektorer

Vicerektorsbloggen

På internationella kvinnodagen bloggar vicerektor Anna Wahl om kopplingen mellan jämställdhet och hållbarhet.

I linje med FN:s globala hållbarhetsmål

Anna Wahl hänvisar till KTH:s rektor Sigbritt Karlssons tydliga engagemang som en anledning till många av de framgångar som jämställdhetsarbetet nått de senaste åren. Hon pekar också på ansträngningen att se till att KTH:s verksamhet befinner sig i linje med FN:s globala hållbarhetsmål. Detta har gett KTH ett ramverk att förhålla sig till, en större förståelse för hur relationerna ser ut mellan jämställdhet och mångfald samt teknik och ingenjörsutbildning.

– Arbetet med hållbar utveckling har bidragit positivt eftersom det givit oss en ingång till att integrera JML, jämställdhet, mångfald och lika villkor i programmen.

Enligt Anna Wahl gör detta att det blir enklare för alla involverade att visualisera och förstå jämställdhet i relation till teknikområdena.

– Teknik kan hjälpa människor, men den kan också reproducera ojämlikhet. Den sociala och politiska aspekten av teknisk utveckling måste hanteras med kunskap. Anledningen till att KTH finns är för att vi ska forska och utbilda, och därmed bidra till ett bättre samhälle. Vi vill att jämställdhet och mångfald ska vara en del av detta bidrag.

Text: David Callahan