Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bränslecellsforskare letar lätta lösningar

STAFETTEN

Publicerad 2014-09-11

Rakel Wreland Lindström forskar inom förnybar energi och bränsleceller på KTH. För snart ett år sedan fick hon berätta för hela världen och Barack Obama om sin forskning. Hon är först ut i vår forskarstafett.

Rakel Wreland Lindström, först ut i KTH:s forskarstafett.

Vad är ditt nästa steg inom din forskning?

- Ett avgörande steg är att ta fram bränsleceller som är kostnadseffektiva.  De senaste åren har det hänt mycket inom bränslecellsforskningen. Med olika modifieringar av nanomaterial har man kunnat öka cellernas aktivitet betydligt samtidigt som man minskat mängden platina. Även helt platinafria katalysatorer har utvecklats med lovande aktiviteter. Frågan är hur dessa nya katalysatorer fungerar i längden i en cell. Kanske kan de fungera bättre om elektrolyten är en annan? Men ändrar man en komponent påverkar det de andra. Bränslecellen är ett komplext system där de olika komponenterna måste samverka för att ge ett bra resultat. Detta vill vi undersöka i ett nytt projekt som drar igång i höst.

 Vilka är utmaningarna/hindren om det finns några?

- De kommersiella bränsleceller som finns i dag har bra prestanda och är tåliga, men fortfarande relativt kostsamma beroende på de komponenter de är uppbyggda av. Det är inte lätt att finna ett bättre alternativ till etablerade och väl beprövade lösningar. För att kunna designa nya material måste vi få en bättre förståelse för hur dessa fungerar och samverkar i cellen. Lyckas vi, har den nya typen bränslecell potential att bli väsentligt billigare och mer miljömässigt hållbar genom sin livscykel än dagens bränsleceller. Bränslecellen måste även hålla över lång tid om den ska vara intressant för större tillämpningar. En annan utmaning är att packa många celler på ett lätt, men säkert och effektivt sätt. Strömtilledare av stål är intressanta då de lätt kan formas och göras mycket tunna men då är det viktigt att de inte hämmar bränslecellens effektivitet.

Vad ska tekniken användas till?

- Bränsleceller är en grundläggande energiteknik som kan användas i många sammanhang, både för portabel elektronik, att driva fordon eller för stationär hjälpkraft eller kraftvärmeproduktion.

Här är frågan som Rakel Wreland Lindström vill ha svar på och skickar vidare.
Vem bestämmer över det offentliga rummet?

Rakel Wreland Lindström är universitetslektor och arbetar vid avdelningen för tillämpad elektrokemi på skolan för Kemivetenskap.

Berättat för: Jill Klackenberg