Till innehåll på sidan

De får Gustafssonpriset

NYHET

Publicerad 2018-05-04

Varje år sedan 2002 delar Göran Gustafssons stiftelser ut Gustafssonpriset till unga forskare vid KTH och Uppsala universitet. Priset består av ett forskningsbidrag om 2,5 miljoner kronor att disponera fritt för forskning, och i år är det KTH-forskarna Jonas Sellberg och Lucie Delemotte som får ta emot det.

Det är ikväll som forskare får prisen tilldelade sig vid en högtidlig utdelning på Operaterrassen i Stockholm. Redan nu är dock anslagen tillkännagivna, och på Göran Gustafssons Stiftelsers webbplats berättar Lucie Delemotte och Jonas Sellberg om sina respektive forskningsområden.

Lucie Delemotte, biträdande lektor på KTH.

Lucie Delemotte forskar om membranproteiner. Det är med dessa som biologiska celler kommunicerar med omvärlden. Genetiska mutationer i proteinerna kan dock leda till ärftliga sjukdomar, till exempel hjärtrytmsrubbningar och epilepsi. 

För att förstå detaljerna kring membranproteiners molekylära mekanismer använder Lucie Delemotte simuleringar med hög upplösning i tid och rum. Här handlar det om atomnivå och femtosekunder. Simuleringarna i sig har emellertid vissa begränsningar för att forskarna fullt ut ska kunna observera de biologiskt relevanta fenomenen, och därför arbetar Lucie Delemotte för att förbättra dem.

En djupare förståelse av det komplexa samspelet mellan membranproteiner och deras omgivning, vilket möjliggörs av simuleringarna, kan i förlängningen förhoppningsvis bland annat användas till att utveckla mer effektiva läkemedel.

Jonas Sellberg, universitetslektor på KTH.

Jonas Sellberg arbetar med och forskar om röntgenlaser, det vill säga röntgenljus med väldigt kort våglängd som är jämförbar med avstånden mellan atomer. Sedan 2010 har han varit involverad i över 40 olika experiment vid röntgenlaseranläggningar på tre kontinenter, och det har handlat om allt från att avbilda virus och celler på nanonivå till att förstå hur den elektroniska strukturen förändras vid kemiska reaktioner. Här nämner Jonas Sellberg exempelvis fotosyntes som omvandlar vatten till syrgas och när kolmonoxid oxideras till koldioxid med hjälp av en katalysator. 

Experimenten är huvudsakligen interdisciplinära och befinner sig i gränslandet mellan fysik, kemi och biologi. Jonas Sellberg är idag aktiv i en grupp med forskare som utvecklar en svensk röntgenlaser. På sikt har det potentialen att uppnå varje molekylfysikers dröm – att spela in filmer av makromolekylära kemiska reaktioner med atomär upplösning.

Forskningsbidraget som Gustafssonpriset innebär är på sammanlagt 2,5 miljoner kronor fördelat över tre år. Pristagarna får högst vara 36 år. Sammanlagt delas 12 miljoner kronor ut till unga forskare inom områdena teknisk fysik och humanbiologi vid Uppsala universitet samt teknisk fysik på KTH.

I år delas även ett mindre Gustafssonpris om 500 000 kronor ut. Detta tillfaller Douglas Lundholm och Ute Cappel vid KTH som får en halv miljon var.

Här kan du läsa mer om Gustafssonpriset .

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Lucie Delemotte  på lucied@kth.se eller Jonas Sellberg  på jonassel@kth.se.