Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

”Det handlar om att ta makten över tolkningen av tekniken”

Publicerad 2018-03-01

På internationella kvinnodagen den 8 mars görs en satsning för en jämnare könsfördelning på Wikipedia. KTH, UD och Wikimedia arrangerar en skrivarstuga på KTH Biblioteket inom ramen för den globala kampanjen WikiGap. Studenter kommer att skriva, uppdatera och publicera artiklar om framstående kvinnor inom teknik. Innan skrivarstugan sätter igång hålls inledande tal av utrikesminister Margot Wallström, representanter för Wikimedia samt KTH:s vicerektor för jämställdhet och värdegrund, Anna Wahl.

Över 80 procent av biografierna på Wikipedia handlar om män. Det ska KTH, UD och Wikimedia dra sitt strå till stacken för att försöka förändra på internationella kvinnodagen den 8 mars. I KTH Biblioteket skriver och uppdaterar studenter Wikipedia-artiklar om kvinnor inom teknik.

Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund på KTH.

– Jag tycker initiativet är jättebra. Att man ser ett problem från politiskt håll och försöker göra något. Sedan är det väldigt roligt att KTH fick uppdraget. UD har sagt att KTH har en stark jämställdhetsprofil och det är därför man vände sig till oss. Det ger ju verkligen credd till KTH. Vi säger inte att vi inte har problem. Men vi försöker göra saker och det är bra att det också sprider sig, säger Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund på KTH.

Det är dock inte bara detta att det är färre kvinnor än män representerade på Wikipedia som är problemet, enligt Anna Wahl. Frågan om kvinnor och teknik är viktig, men den handlar minst lika mycket om vad vi kallar teknik, konstaterar hon.

– Vissa saker kallas teknik, andra saker kallas något annat. Vävkonsten och matlagningskonsten, som ju har väldigt mycket att göra med tekniska uppfinningar och innovationer, har vi placerat in under en annan rubrik, säger Anna Wahl och fortsätter:

– Det handlar om att ta makten över tolkningen av tekniken, att vidga och tolka om den, säger hon.

Att det är så få kvinnor på Wikipedia beror egentligen inte på någonting annat än det som brukar tas upp när man talar om orsaker till bristande jämställdhet och det finns många paralleller till genusforskningen, konstaterar Anna Wahl.

– I grunden handlar det om att det råder en strukturell maktobalans generellt mellan könen. I fallet Wikipedia handlar det om att det är män som skriver, även om kvinnor många gånger, och därmed har makten över tolkningarna. Det är ett uttryck för maktobalansen mellan könen som inte skiljer sig mycket från andra liknande uttryck, säger hon.

För några år sedan gjorde tidigare KTH-studenterna Jonathan Kindfält och Axel Wennberg ett examensarbete om diskussionsklimatet på Wikipedia. Under handledning av Anna Wahl gjorde de en undersökning för att försöka ta reda på vad den kraftiga mansdominansen på Wikipedia beror på. Resultaten visade bland annat att kvinnor som svarade i denna intervjustudie upplever att diskussionsklimatet på Wikipedia är obehagligt och känner sig därför omotiverade att delta.

– Det finns ju olika ingångar för att studera sådana här saker. Jonathan och Axel valde att fokusera på själva arenorna för skrivandet, utbytet och grupper som skapas och på diskussionsklimatet. De fick fram att de här diskussionsforumen många gånger är problematiska för kvinnor. Många känner sig ovälkomna och upplever tonen som obehaglig och att man blir utskälld, säger Anna Wahl.

Hon konstaterar att detta med diskussionsklimatet på Wikipedia är en del av ett mycket större problem – näthat – där anonymiseringen gör att människor tycker att man kan säga och skriva vad som helst till vem som helst.

– Det är ju verkligen ett större problem. Men jag tycker att det är intressant att Jonathan och Axel kopplade det här till Wikipedia. Och det är en jättebra poäng. Många kanske tror att det står så lite där om kvinnor på grund av att det finns så få kvinnor att skriva om. Man tänker kanske inte så mycket på processen och skrivandet och maktrelationen på de här forumen, säger Anna Wahl.

WikiGap och skrivarstugan på KTH den 8 mars är en aktivitet som svarar direkt mot detta problem. Den skapar en arena och ett utrymme, konstaterar hon.

– Det är jättebra att det här görs och det gäller också att se det som ett första av förhoppningsvis flera event. För man kommer ju inte att lösa alla problem den här gången, men det kan sätta igång och trigga saker, säger Anna Wahl.

I sitt inledningstal på WikiGap-eventet kommer hon att fokusera på parallellen mellan den låga representationen av kvinnor på Wikipedia och genusforskningen.

– Med den parallellen kan man synliggöra att det handlar om flera dimensioner. Att det dels handlar om det här med antal och representationen av kvinnor, men att det också handlar om vilka som skriver, hur och vad de skriver, vilket språk och vilka bilder som används, säger Anna Wahl.

Läs mer om WikiGap på KTH 8 mars.
 

Text: Håkan Soold