Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida
(Foto: SciLifeLab, KTH)

Forskare på G

Publicerad 2018-12-19

Vem har fått vilka anslag? Vem har publicerat sig – och var? Under vinjetten Forskare på G kan den nyfikne få sitt lystmäte och de senaste nyheterna om KTH:s forskare och deras framgångar.

Klimatförändringar i historiskt perspektiv
Är det möjligt för ekonomin att växa utan att miljön förstörs? Kommer vår livsstil att förstöra planeten för våra barn och barnbarn? Det är några frågor som Sverker Sörlin , professor vid KTH, analyserar ur ett miljöhistoriskt perspektiv i boken The Environment: A History of the Idea. Nyligen uppmärksammades boken i en recension i forskningstidskriften Nature

Ian Sherrington.

Världens första professor i tribotronik
Ian Sherrington  har som världens första inom ämnesområdet, utsetts till affilierad professor i tribotronik på KTH. Tribotronik handlar om att utveckla smarta maskindelar. Tribotronik utgår från tribologi, vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt och omfattar friktion, nötning och smörjning. Inom Tribotronik skapar man delar som på ett intelligent sätt kan anpassa sig till rådande förhållanden, till exempel form. Därmed kan förluster vid kraftöverföring begränsas, förslitningsskador reduceras och risken för läckage minskas.Ian Sherrington kommer från University of Central Lancashire, Storbritannien.

Miljoner till tvärvetenskap
Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid KTH har fått sammanlagt 72 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Två av projekten, som leds av Amelie Eriksson Karlström , professor i molekylär bioteknologi, respektive Göran Stemme , professor i mikro- och nanoteknik, fokuserar på detektion av dna och rna, en teknik som är avgörande för forskning och utveckling inom Life Science. Det tvärvetenskapliga angreppsättet inkluderar både nanoteknik, databehandling, biokemi och bioteknik. Det tredje beviljade forskningsprojektet, inom området cancer och tumörsjukdomar, leds av Jens Lagergren , professor i beräkningsbiologi, som forskar om storskalig dataanalys. Genom de tre beviljade anslagen är KTH det mest framgångsrika universitetet i Vetenskapsrådets utlysning  av medel till tvärvetenskapliga projekt 2018.

Framtiden för spårbunden trafik
Sofia Ritzén , professor, och Anders Lindahl , forskningsingenjör, deltar i ett samverkansprojekt om framtidens spårbundna trafik. Syftet är att underlättar förståelsen för och hantering av trafikstyrningssystem. Projektet, Ledning av komplexitet för effektiv trafikstyrning , sker tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) och Stockholmskonsulterna, med bidrag från Vinnova.
Det handlar om att möta den tekniska och kompetensmässiga utmaning som uppstått när spårbunden trafik har gått från lokalt/nationellt intresse till globalt, samtidigt som det skett en avreglering på hemmamarknaden. Projektet ska bland annat leda till bättre upphandlingar.

Nina Wormbs.

Svenskar lever inte som de lär
Nina Wormbs , teknikhistoriker, ska tillsammans med forskare från Södertörns högskola, undersöka varför svenskar inte lever som de lär i klimatfrågan. Samtidigt som svenskarna är bland världens mest klimatupplysta, hör vi till de största bovarna när det gäller utsläpp av växthusgaser. Inom forskningsprojektet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, ska man undersöka hur vi rättfärdigar våra så kallade icke-handlingar i klimatfrågan. Ett sådant exempel är idén ett individuellt klimatkonto.

Text: Christer Gummeson

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2018-12-19